aA aA

Inschrijven

 


Inschrijfformulier peuteropvang of voorschool

Gegevens kind

Gegevens ouder/verzorger

Gegevens ouder/verzorger

Met ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het verstrekken van:

- NAW gegevens, de opleidingsgegevens en uw inkomenssituatie aan uw gemeente

- plaatsingsgegevens van uw peuter aan uw gemeente en uw wijkverpleegkundige

- NAW gegevens aan de Tintengroep in uw gemeente

Op basis van de verstrekte gegevens aan gemeente en wijkverpleegkundige wordt de hoogte van de subsidie en de programmering van de peuteropvang vastgesteld. De uitwisseling met de welzijnsorganisatie van Tinten is bedoeld voor optimale afstemming van onze activiteiten aan u.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ondergetekende verklaart hierbij dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

Bewijsstukken

Sturen de volgende gegevens op (stuurt u alleen kopieën op; geen originelen)

Financiële gegevens verzorger 1

Financiële gegevens verzorger 2

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep