aA aA

Voorschool Angelslo

Voorschool OBS Angelslo is gevestigd in de basisschool OBS Angelslo. Hier hebben we de beschikking over twee eigen lokalen, met een mooie, frisse uitstraling.

De groepsruimte grenst aan het grote buitenspeelterrein, waar we dan ook veel gebruik van maken.

De groepen

Op onze voorschool beschikken we op het moment over meerdere peutergroepen. Een groep bestaat uit maximaal veertien peuters en wordt begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers. De kinderen zijn vier dagdelen in de week welkom.

Een dag op de voorschool

We starten de dag op de voorschool met vrij spel. De leidsters verwelkomen de kinderen en de kinderen mogen dan zelf een plekje kiezen waar ze graag willen spelen. Er is gelegenheid voor de papa's en mama's om nog even samen met het kind een spelletje te doen voordat ze afscheid nemen. Na het vrij spelen gaan we in de kring. We beginnen met ons "goedemorgen" lied en daarna gaan we namen lezen. Voorlezen en liedjes zingen komen dagelijks aan bod. We voeren tijdens het kring moment gesprekjes met de kinderen en doen geregeld spelletjes aansluitend op het thema waar we op dat moment aan werken. Daarna mogen de peuters kiezen in welke hoek ze willen spelen, de bouwhoek, huishoek, etc. Daarnaast bieden we ook een knutselactiviteit aan passend bij het thema.

Er is een plas moment voor de kinderen waarin wij aandacht besteden aan het stimuleren van het zelfstandig naar de wc gaan. Van de kinderen die nog niet zindelijk zijn worden de luiers verschoont. Alle handen worden gewassen en dan is het tijd om te eten en drinken. Fruit eten en iets drinken doen we gezamenlijk aan tafel. Als het mooi weer is, spelen we vaak buiten. Bij slecht weer maken we gebruik van de kleine gymzaal van de basisschool. Hier kunnen de kinderen lekker klimmen en klauteren. We sluiten de dag altijd af in de kring.

ledere week mag er een peuter het hulpje zijn van de juf zijn. Het hulpje mag dan de tasjes uitdelen, ouders binnen roepen en de juf helpen als ze dat leuk vinden.

We maken iedere week een weekverslag van wat we allemaal hebben gedaan op de voorschool. Deze kun je als ouder lezen via ons ouderportaal.

Uk & Puk       

Op de voorschool werken wij met de ontwikkelingsmethode Uk & Puk. Want wat is er nou leuker dan spelenderwijs leren en ontdekken samen met leeftijdsgenootjes! Deze methode is speciaal ontwikkelt voor kinderen van nul t/m vier jaar. Tijdens het schooljaar komen er verschillende thema's aanbod zoals het thema; eetsmakelijk, reuzen en kabouters en Hatsjoe. We werken ongeveer vier weken aan een thema.

Samenwerking

We hebben een fijne samenwerking met de basisschool. Daar waar mogelijk sluiten wij als voorschool zoveel mogelijk aan bij de kleuters.

Nieuwsgierig geworden?

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij ons op de voorschool!

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Geel

maandagochtend:
08.00 - 12.00 uur

dinsdagmiddag:
13.15 - 16.15 uur

donderdagochtend:
08.00 - 13.00 uur

vrijdagochtend:
8.00 - 12.00 uur


Rood

maandagochtend:
08.00 - 12.00 uur

dinsdagochtend:
08.00 - 13.00 uur

woensdagmiddag:
12.15 - 15.15 uur

donderdagochtend:
08.00 - 12.00 uur


Groen

maandagmiddag:
12.15 - 16.15 uur

dinsdagochtend:
08.00 - 13.00 uur

woensdagochtend:
08.00 - 12.00 uur

donderdagmiddag:
12.15 - 15.15 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep