aA aA

Voorschool Barg

  • samenwerking met school
  • kleinschalig
  • ons kent ons

Voorschool De Barg is gehuisvest in basisschool De Barg, waar wij de beschikking hebben over een eigen klaslokaal. Daarnaast maken wij gebruik van het speellokaal van de school, wat grenst aan onze ruimte.

Groep
We hebben één voorschool groep voor maximaal 8 kinderen. Op de groep staan we met een pedagogisch medewerker, aangevuld met een vrijwilliger en/of een stagiaire.

Dagindeling
Wanneer de kinderen gebracht worden mogen ze eerst nog even vrij spelen voordat we starten in de kring. Daarna gaan de peuters vrij spelen en een activiteit doen gericht op VVE. Vervolgens gaan we fruit eten en drinken. Na het fruit eten gaan we naar buiten en als het weer het niet toelaat, naar het speellokaal.

Uk en Puk
We werken met het programma Uk en Puk, gericht op VVE. Hierin hebben we gedurende het jaar verschillende thema's. Als er activiteiten zijn, houden we rekening met VVE. Zodra kinderen naar de basisschool gaan hebben ze al het een en ander geleerd bij ons.

Samenwerking
Wij zijn heel nauw betrokken bij de basisschool. Met groep 1 hebben we veel contact over bijvoorbeeld activiteiten. Zodra groep 1 een gerichte activiteit gaat doen, sluit de voorschool daar, mits het in ons programma past, bij aan. Ook rituelen worden net zo gedaan als in groep 1. Zo proberen we de overgang van voorschool naar de basisschool makkelijker te maken.

“We werken veel met thema’s. Peuters worden spelenderwijs voorbereid op school. Bij voorschool De Barg kunnen kinderen spelenderwijs leren en ontdekken”

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Groen

dinsdagochtend:
08.15 - 13.15 uur

donderdagochtend:
08.15 - 13.15 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep