aA aA

Voorschool Op 't Veld

  • veel spelmaterialen
  • samenwerking school
  • grote buitenspeelplaats

Voorschool Op 't Veld is gevestigd in OBS Op 't Veld in Barger-Oosterveld. De voorschool heeft een eigen lokaal met een aansluitende buitenspeelplaats. 

De groep
De voorschool heeft één groep met maximaal 8 peuters begeleid door een gediplomeerde pedagogisch medewerker en een vrijwilliger.

Uk & Puk
Het is belangrijk voor peuters om op een veilige, ongedwongen manier te kunnen spelen, ontwikkelen en communiceren. Wij werken met Puk thema’s. We overleggen met de leerkracht van groep 1/2 van de basisschool over de thema’s waar zij mee bezig zijn. We kijken of we activiteiten samen kunnen doen b.v. koningspelen. 

Een dagdeel op de voorschool
Als de peuters gebracht worden mogen ze eerst nog even vrij spelen. Daarna beginnen we in de kring. We vertellen we wat we de dag gaan doen en over het thema waar we mee bezig zijn, zingen liedjes en lezen een boekje voor. De peuters mogen daarna vrij spelen. Om de beurt gaan een paar peuters knutselen of ander opdracht doen die te maken heeft met het thema. Daarna gaan we aan tafel om te eten en te drinken. Het hulpje mag de tassen uitdelen en Puk verzorgen. Als iedereen klaar is gaan we buiten spelen. Tegen het eind van de dag doen we nog een gezamenlijke activiteit. De dag sluiten we weer af in de kring. 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Groep 1

Maandag:
8.30 - 13.50 uur

Woensdag:
8.30 - 13.50 uur

Donderdag:
8.30 - 13.50 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep