aA aA

Voorschool De Rank

  • christelijke voorschool
  • samenwerking met school
  • gezellige, huiselijke omgeving

Voorschool De Rank is verbonden aan GBS De Rank. Momenteel zijn we gevestigd in het gebouw van de Goede Herder Kerk, tegenover de basisschool. Ondanks dat we niet in hetzelfde gebouw zitten, zijn we zeker verbonden aan de basisschool. Regelmatig spelen de peuters buiten samen met de kleuters. Daarnaast doen we mee met veel van de activiteiten die plaatsvinden op de basisschool.

De groep
Wij hebben één groep voor maximaal 8 kinderen. De groep wordt begeleid door een vaste pedagogisch medewerker.

Een dag op de voorschool
Op voorschool De Rank beginnen we de dag met spelen en een activiteit in de kring. Na de kring is er weer ruimte voor spel en wordt er vaak ook met de kinderen geknutseld of een andere activiteit gedaan. Tegen kwart over 10 eten we ons fruit en daarna gaan we naar buiten. ‘s Middags beginnen we met het eten van een broodje, daarna gaan we naar buiten of spelen we eerst nog even binnen.

Thema's
Op voorschool De Rank werken we regelmatig met een thema. Dit thema komt uit het VVE-programma Uk & Puk of is gerelateerd aan de omstandigheden van het moment. Dan kunt u denken aan seizoenen, pasen, kerst, etc. Aan elk thema is ook een bijbelverhaal gekoppeld. We maken hierbij gebruik van de b-boekjes. Deze boekjes vertellen de kinderen het bijbelverhaal op een laagdrempelige manier. Bij het verhaal leren ze ook een passend liedje.

We willen op voorschool De Rank een sfeer scheppen waarbij uw kind zichzelf kan zijn. Dit geeft uw kind de ruimte zich te ontplooien en tot ontwikkeling te komen. 

“Een dagje op voorschool De Rank is een dagje ontdekkend spelen en spelend leren. We willen kinderen laten ontdekken wat God allemaal voor ze heeft uitgelegd en vaardigheden leren waarmee ze een goede basis leggen voor hun leven. Het is fijn om hier een bijdrage in te kunnen leveren.”

Regina, pedagogisch medewerker

 

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Oude Roswinkelerweg 30
7822 AD Emmen
06 - 401 546 94
e-mail
LRK: 296497629
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Paars

Maandag:
8.45 - 14.45 uur

Vrijdag:
8.15 - 12.15 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep