aA aA

Voorschool Sint Frans

  • samenwerking met groep 1/2
  • eenheid met school
  • veel spelmaterialen

Voorschool Sint Frans is gevestigd bij de Sint Fransschool. We hebben ons eigen lokaal in een unit op het plein. Buitenspelen doen de peuters en kleuters gezamenlijk. 

Groepen
Op voorschool Sint Frans hebben we twee groepen van maximaal 12 kinderen. Deze groepen worden begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers.

Puk & Piramide
We werken met Puk en Pyramide en hebben het hele jaar door verschillende thema’s waarbij we de peuters spelenderwijs activiteiten aanbieden. In het lokaal hangen dagritmekaarten waarop de activiteiten van de dag worden aangegeven. Wij verplichten de kinderen niet om aan de activiteiten mee te doen, maar proberen hen hiertoe wel te stimuleren.

Een dag op de voorschool
Na binnenkomst mogen de peuters nog even vrij spelen. Dan beginnen we met het zingen van een liedje, waardoor de kleuters weten dat ze hun stoeltje met eigen plaatje kunnen pakken en in de kring kunnen gaan zitten. Aan de hand van aanwijskaarten benoemen we en vragen we welke dag het is. Namen worden genoemd en het hulpje van de dag wordt gekozen. Daarna zingen we het goedemorgenlied en wordt het thema besproken met behulp van liedjes, boekjes of een spelletje.

Vervolgens gaan de peuters knutselen aan de hand van het thema en is er vervolgens nog vrij spel. Dan gaan we samen in de kring eten. Het hulpje deelt de tassen uit en er worden liedjes gezongen.

Bij goed weer gaan de peuters buiten spelen en bij slecht weer doen we een binnen activiteit. We sluiten de dag af in de kring met een 'dag dag' liedje en verlaten het lokaal aan een wandelkoord en lopen buiten waar de ouders al staan te wachten. 

Samenwerking met school
We hebben een geweldige samenwerking met de basisschool. Alle schoolfeesten, bijzondere dagen, als Sinterklaas, Kerst, Pasen, etc organiseren we samen. Regelmatig komen kinderen uit de andere groepen meedraaien en lezen dan de peuters bijvoorbeeld een boekje voor.  

Ook de spelmaterialen gebruiken we samen, zo hebben de peuters en kleuters mee keuze. En mocht er een peuter zijn die meer uitdaging nodig heeft dan kan hij/zij af en toe kijken bij groep 1. 

Koffieochtend
Elke maand is er een koffieochtend voor ouders. We vinden dit contact erg belangrijk. 

Wat ouders zeggen over Voorschool Sint Frans
'mijn peuter is veel beter gaan praten'

'wat een fijne sfeer hier bij jullie'

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Harm Tiesingstraat 2
7815 JJ Emmen
06 - 407 683 42
e-mail
LRK: 148542177
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

geel

maandagochtend:
08.15 - 12.00 uur

dinsdagochtend:
08.15 - 12.00 uur

donderdagmiddag:
12.45 - 15.15 uur


blauw

dinsdagmiddag:
12.45 -15.15 uur

donderdagochtend:
08.15 - 12.00 uur

vrijdagochtend:
08.15 - 12.00 uur