aA aA

Voorschool Twiespan

  • VVE
  • samenwerking met school
  • gymmen

Voorschool Twiespan is gevestigd in CBS ’t Twiespan in de wijk Angelslo. Hier hebben wij de beschikking over één groepsruimte.

De voorschool
Voorschool Twiespan heeft gedurende de week twee VVE groepen. De groepen worden begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers.

Een dag op de voorschool
Bij binnenkomst worden de peuters welkom geheten. Ouders brengen hun kind naar de kring. Op elk stoeltje ligt een foto van het kind, zodat hij/zi weet waar het mag gaan zitten. De hulpjes van de dag zitten altijd naast de juf. Zij mogen voor grote en kleine Puk zorgen en gedurende het dagdeel de juffen helpen met taakjes.
Aan de hand van dagritmekaarten en de klok laten we zien wat de de dag gaan doen. We zingen liedjes en de kinderen mogen iets vertellen over wat ze hebben meegemaakt. Na de kring gaan de kinderen in de groep op zoek naar hun foto. Deze ligt op één van de speelplekken in het lokaal. Op de plek waar de foto ligt, gaan de kinderen spelen. Hierbij gebruiken we de timetimer gedurende 10 minuten. Als de timetimer afgaat, mogen ze de foto inleveren bij juf en mogen ze vrij spelen. Tussendoor doen we individueel of in kleine groepjes thema gerichte Uk en Puk activiteiten om zo de verschillende ontwikkelingsgebieden te stimuleren.

Vervolgens gaan we samen eten en drinken. De hulpjes mogen de tasjes uitdelen. Als iedereen klaar is, gaan we vrij spelen of thema gerichte activiteiten doen met een grote of kleine groep en daarna gaan we buiten spelen.

Thema's
In het schooljaar worden vijf Uk en Puk thema`s aangeboden en we besteden aandacht aan de seizoenen en feestdagen.

Samenwerking
Voor het afstemmen van de thema’s hebben we één keer in de zes weken overleg met de onderbouw leerkrachten. De juffen lopen regelmatig even bij elkaar binnen om te overleggen. En er is een warme overdracht van de kinderen die de voorschool gaan verlaten en naar de basisschool gaan. 

Ontwikkeling
Om de motorische ontwikkeling te stimuleren en zelfredzaamheid te vergroten gymmen we één keer in de twee weken met de peuters in het gymlokaal.

Ook maken we regelmatig een boswandeling om de kinderen te laten ervaren wat de natuur in de verschillende seizoen ons te bieden heeft. Ook gaan we op zoek naar kleine insecten.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op Voorschool Twiespan.

 

 

 

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Rood

maandagochtend:
08.30 - 12.15 uur

donderdagmiddag:
12.45 - 15.15 uur

vrijdagochtend :
08.30 - 12.15 uur


Blauw

maandagmiddag:
12.45 - 15.15 uur

woesdagochtend:
08.30 - 12.15 uur

donderdagochtend:
08.30 - 12.15 uur