aA aA

Voorschool Twiespan

  • Betrokkenheid
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Vast team

Voorschool Twiespan is gevestigd in CBS ‘t Twiespan in de wijk Angelslo.

De groep
We beschikken over een mooie groepsruimte waar we gedurende de week twee groepen hebben van maximaal 16 peuters tussen de 2,5 en 4 jaar. De kinderen worden begeleid door twee pedagogisch medewerkers, aangevuld met een vaste vrijwilligster of stagiaire. Naast onze peutergroep zitten de groepen 1 en 2. 

Ons lokaal is licht en ruim en bevindt zich aan de voorzijde van de school. De groepsruimte is ingedeeld in verschillende hoeken. Zo hebben wij een leeshoek, een bouwhoek, een huishoek, een themahoek en een atelier/knutselhoek. Grenzend aan ons lokaal hebben we een grote buitenspeelplaats, het peuter/kleuterplein, welke wij delen met de klassen 1 en 2 van de basisschool. Op dit plein staan diverse speeltoestellen en een grote zandbak. De speelplaats is afgeschermd met hekken.

Dagindeling
De peuters komen 3 dagdelen per week naar de voorschool. Een dagdeel op de voorschool heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom vaste onderdelen: kringmomenten, (buiten)spelen, fruit eten en drinken, themagerichte activiteiten gericht op alle ontwikkelingsgebieden, muziek maken, gymnastiek, wandelen en voorleesmomenten. Daarnaast besteden we aandacht aan alle seizoenen en aan speciale feestdagen, zoals sint maarten, sinterklaas, kerst en pasen. De pedagogisch medewerkers begeleiden, stimuleren, activeren en spelen mee.

VVE (Vroege Voorschoolse Educatie)
Op onze locatie werken we met de VVE methode: Peuter/Kleuterplein. Dit doen we gezamenlijk met de groepen 1 en 2 van de basisschool. Tijdens het schooljaar worden er 5 á 6 VVE thema’s aangeboden. Wij hebben hierover regelmatig overleg met de juffen van de groepen 1 en 2.

Daarnaast werken wij met school gezamenlijk via de Daltonmethode. Dit is een
onderwijsstroming waarin zelfstandigheid en samenwerken centraal staat. Een belangrijk principe in de methode is: leer mij het zelf te doen!
Door deze intensieve samenwerking ontstaat een mooie doorgaande lijn.

Praktische informatie
Voordat uw peuter geplaatst wordt op onze voorschool plannen de pedagogisch
medewerkers met u een huisbezoek (intakegesprek), tijdens dit gesprek geven we uitleg over de voorschool. Elke peuter krijgt een eigen mentor, een van de pedagogisch medewerkers, toegewezen. De mentor is verantwoordelijk voor het intakegesprek, voortgangsgesprek en overdracht naar de basisschool.

Sfeer proeven

U bent van harte welkom om met uw peuter even binnen te lopen bij onze voorschool om de sfeer te proeven en indruk te krijgen. De leidsters staan u graag te woord.

Inschrijfformulieren zijn bij de voorschool op te halen, maar u kunt uw kind ook via deze pagina inschrijven. Even bellen of mailen naar de voorschool voor meer informatie mag natuurlijk ook altijd.

 

Een groet van pedagogisch medewerkers Ida en Gerda

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Rood

maandag:
08.30 - 14.30 uur

woensdag:
12.30 - 16.30 uur

donderdag:
08.30 - 14.30 uur


Blauw

dinsdag:
08.30 - 14.30 uur

woensdag:
08.15 - 12.15 uur

vrijdag:
08.30 - 14.30 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep