aA aA

Voorschool De Vlonder

  • positieve en vrije sfeer
  • aangesloten bij Daltonschool
  • veel activiteiten

Voorschool De Vlonder is gevestigd in basisschool De Vlonder, een Daltonschool, in de wijk de Rietlanden. We hebben de beschikking over een lokaal met een aangrenzende buitenspeelplaats. Ons lokaal zit bij de groepen 1 en 2. We kunnen ook gebruik maken van het speellokaal van de school.

Groepen
Gedurende de week hebben we een groep met maximaal 16 kinderen. De peuters worden begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers en een vrijwilliger. 

Uk & Puk
Wij werken met Puk thema's en ook de seizoenen komen aan bod. Met de onderbouw van de school hebben we regelmatig overleg over gezamenlijke activiteiten. Soms sluiten we bij een speciale activiteit ook aan bij de school.

Een dag op de voorschool
Als de peuters worden gebracht, mogen ze eerste nog even vrij spelen. Vervolgens gaan we in de kring en zingen we goedemorgen allemaal. Aan de hand van foto's van de kinderen kijken we samen of iedereen er is en zeggen we persoonlijk goedemorgen. We doen een activiteit die in het teken staat van het thema en zingen hierbij liedjes en lezen een boek voor.

Op de morgen hebben we altijd een knutsel activiteit en de kinderen spelen in de verschillende hoeken: huishoek, bouwhoek, puzzeltafel, duplo of blokkentafel.

We gaan samen opruimen en handen wassen en eten en drinken aan tafel. Hierna gaan we buiten spelen of bij slecht weer spelen in het speellokaal. Daarna gaan we ter afsluiting in de kring. We spreken de dag door en zingen een afscheidsliedje. 

Positieve en vrije sfeer
Onze voorschool kenmerkt zich door de positieve en vrije sfeer. Dalton is ook leren vanuit het kind en dat passen wij op de voorschool ook toe. We bieden wel structuur aan met duidelijke regels, maar staan open voor het kind en zijn/haar behoeften. We laten de kinderen met veel verschillende materialen in aanmerking komen, verven, knippen, plakken, kleien, prikken, scheuren, spelen met water, muziek maken, dansen, gymen, veel buiten spelen met zand, water.

U bent van harte welkom
Ouders die hun peuter willen inschrijven nodigen wij altijd uit om bij ons te komen kijken met hun kind. Wij begroeten uw kind bij naam, leggen goed uit hoe alles gaat op de groep en uw kind mag overal meekijken en meedoen.

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Berengroep

maandagochtend :
8.15 - 13.15 uur

woensdagochtend:
8.15 - 13.15 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep