aA aA

Voorschool De Dreef

  • samenwerking basisschool
  • kleinschalig
  • veel buitenspelen

Voorschool de Dreef is gevestigd in basisschool OBS de Dreef in Emmercompascuum. De Dreef is een kleine buurtschool. De ruimte bij de school, de gemoedelijke sfeer en het kleinschalige kenmerken de school.

De voorschool heeft een eigen lokaal en speelplein. Daarnaast maken we, samen met de kinderen uit groep 1 en 2, veel gebruik van het schoolplein voor de school.

De groep

Voorschool de Dreef bestaat uit 1 groep met acht peuters. De peuters komen 10 uur per week (3 dagdelen) naar de voorschool.  Ze worden begeleid door 1 vaste pedagogische medewerker en 1 vaste vrijwilligster.

De ruimte

De ruimte is ingedeeld in duidelijke, zichtbare hoeken. We hebben een bouwhoek, huishoek, leeshoek, thematafel etc. De peuters kiezen zelf waar en waarmee ze willen gaan spelen.

Een dagdeel op de voorschool

Een dagdeel heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom de vaste onderdelen: kring, spelen, fruit eten en activiteiten.

Als de peuters worden gebracht, worden ze persoonlijk begroet met goedemorgen en gaan we een gesprekje aan met ieder kind. De peuters mogen na binnenkomst eerst nog even spelen. Daarna gaan we in de kring en wordt ieder kind alsnog persoonlijk goedemorgen gewenst. We zingen liedjes die hierbij passen. Zoals: goedemorgen allemaal en luister goed. Bij dit laatste liedje worden de dagen van de week benoemd. We zingen in de kring liedjes, lezen een boekje en vertellen aan de hand van de woordkaarten wat we deze ochtend gaan doen. Gaan we een werkje maken dan wordt dit ook in de kring uitgelegd.

's Ochtends hebben we vaak een knutselactiviteit gekoppeld aan een thema en mogen de kinderen spelen in de hoeken. Aan de grote tafel kunnen de peuters puzzelen, kleuren, verven met waterverf, plakken etc. Dit mogen de peuters ook zelf uit de kast pakken, op die manier stimuleren we de zelfstandigheid.

Als de time timer is gegaan , gaan we samen opruimen. Daarna gaan we eten en drinken. Na het eten en drinken  gaan we buitenspelen. Dit doen we samen met groep 1 en 2. Bij slecht weer blijven we binnen en doen we andere leuke activiteiten of spelletjes.

En dan is het alweer tijd om naar huis te gaan. We sluiten de dag af in de kring. We wijzen aan de hand van de woordkaarten aan, hoeveel nachtjes we nog moeten slapen om weer naar school te gaan, de dagen van de week worden nog gezongen en dan zingen we ons laatste liedje: “het was vandaag , weer een heel leuke dag…”.

Uk en Puk

Op de voorschool werken we met het VVE-programma Uk en Puk. Dit is een methode waarbij we werken met thema’s die aansluiten bij het jonge kind. De peuters krijgen alle ruimte om zelf te ontdekken, fantaseren en ervaren. De methode stimuleert de ontwikkeling en bereidt peuters voor op de basisschool.

Samenwerking

Ieder jaar wordt er gezamenlijk met de juf van groep 1/2 een jaarplanning gemaakt en worden de thema’s zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Jaarlijkse feestelijke gebeurtenissen vieren we ook samen.

Nieuwsgierig? Kom gerust langs!

 

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Kanaal A NZ 102
7881 KL Emmer-Compascuum
06 - 408 237 73
e-mail
LRK: 116881203
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Groep 1

dinsdagochtend:
08.30 - 11.45 uur

woensdagochtend:
08.30 - 12.00 uur

vrijdagochtend:
08.30 - 11.45 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep