aA aA

Voorschool De Runde

  • samenwerking met basisschool
  • positieve sfeer
  • veel activiteiten

Voorschool de Runde is gevestigd in basisschool OBS de Runde in Emmercompascuum. De Runde is een middelgrote, openbare basisschool in het dorp Emmercompascuum.

Trefwoorden voor het onderwijs op de Runde zijn: een goed pedagogisch klimaat, structuur, respect, trots zijn op jezelf en opbrengstgericht werken.

De groep

Op voorschool de Runde hebben we 1 groep. De peuters gaan 3 dagdelen per week naar de voorschool (16 uur) en worden begeleid door twee vaste pedagogische medewerkers.

De ruimte

We maken gebruik van een lokaal met een aangrenzende buitenspeelplaats. Het lokaal is ruim en gezellig ingericht en voorzien van eigen sanitair. De ruimte is ingedeeld in duidelijke, zichtbare hoeken, zoals een bouwhoek, huishoek, leeshoek, thematafel etc. De peuters mogen zelf kiezen waar en waarmee  ze willen gaan spelen.

Een dagdeel op de voorschool

Een dagdeel heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom de vaste onderdelen: kring, spelen, fruit eten en activiteiten.

Als de peuters worden gebracht, worden ze persoonlijk begroet met goedemorgen en gaan we een gesprekje aan met ieder kind. De peuters mogen na binnenkomst eerst nog even spelen. Daarna gaan we in de kring en wordt ieder kind alsnog persoonlijk goedemorgen gewenst. We zingen liedjes die hierbij passen. Zoals: goedemorgen allemaal en luister goed. Bij dit laatste liedje worden de dagen van de week benoemd. We zingen in de kring liedjes, lezen een boekje en vertellen aan de hand van de woordkaarten wat we deze ochtend gaan doen. Gaan we een werkje maken dan wordt dit ook in de kring uitgelegd.

's Ochtends hebben we vaak een knutselactiviteit gekoppeld aan een thema en mogen de kinderen spelen in de hoeken. Aan de grote tafel kunnen de peuters puzzelen, kleuren, verven met waterverf, plakken etc. Dit mogen de peuters ook zelf uit de kast pakken, op die manier stimuleren we de zelfstandigheid.

Als de time timer is gegaan, gaan we samen opruimen. Daarna gaan we eten en drinken. Na het eten en drinken gaan we buitenspelen. Dit doen we samen met groep 1 en 2. Bij slecht weer blijven we binnen en doen we andere leuke activiteiten of spelletjes.

En dan is het alweer tijd om naar huis te gaan. We sluiten de dag af in de kring. We wijzen aan de hand van de woordkaarten aan, hoeveel nachtjes we nog moeten slapen om weer naar school te gaan, de dagen van de week worden nog gezongen en dan zingen we ons laatste liedje: “het was vandaag , weer een heel leuke dag…”.

Uk en Puk

Op de voorschool werken we met het VVE-programma Uk en Puk. Dit is een methode waarbij we werken met thema’s die aansluiten bij het jonge kind. De peuters krijgen alle ruimte om zelf te ontdekken, fantaseren en ervaren. De methode stimuleert de ontwikkeling en bereidt peuters voor op de basisschool.

Samenwerking

Een aantal jaarlijkse feestelijke gebeurtenissen vieren we samen met de basisschool, zoals het Sinterklaasfeest en Kerst.

Nieuwsgierig? Kom vooral een kijkje nemen op voorschool de Runde.

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Runde ZZ 84
7881 HP Emmer-Compascuum
06 - 362 859 95
e-mail
LRK: 438961845
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Groen

dinsdag:
8.30 – 14.30 uur

woensdag:
08.30 - 12.30 uur

vrijdag:
8.30 – 14.30 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep