aA aA

Voorschool Willem Alexander

  • goede samenwerking met school
  • Uk & Puk
  • taalontwikkeling

Voorschool Willem Alexander is gevestigd in Erica in de school CBS Willem Alexander. Hier hebben wij de beschikking over één lokaal.

De groep
De voorschool heeft één groep en bestaat uit maximaal 8 peuters. De peuters komen op vaste dagdelen en op de groep is een vaste pedaogogisch medewerker en een vrijwilliger aanwezig. De groep is speciaal ingericht en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de thuissituatie. Bij de inrichting van de ruimte is rekening gehouden met het maken van hoekjes, zo hebben we een keukenhoek, bouwhoek en een leeshoek.

Een dagdeel op de voorschool 
Een dagdeel op de voorschool heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom de onderdelen: spelen, fruit eten en activiteiten. De activiteiten kunnen tekenen, schilderen, plakken, kringspel, zingen, voorlezen, buitenspelen, enz. zijn. Voor de dagindeling maken we gebruik van dagritmekaarten. Deze kaarten geven kinderen inzicht in de logische volgorde van het dagprogramma. We verplichten de kinderen niet om aan de activiteiten mee te doen, maar we proberen hen hiertoe te stimuleren.

Uk & Puk
Op de groep werekn wij met de methode Uk & Puk, waarbij we diverse thema’s met activiteiten aanbieden. Bij de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Natuurlijk draait het niet om lesjes geven, maar juist de peuters spelenderwijs nieuwe vaardigheden aanleren, door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Taalontwikkeling
Op de voorschool zijn we bewust met taalontwikkeling bezig. Het is verweven in alle bezigheden. Alles is taal, daarbij wordt rekening gehouden met de moedertaal van het kind. We benoemen veel van onze handelingen en herhalen de woorden. We lezen voor, zingen en rijmen.

Voorbereiding op de basisschool 
Ons aanbod is een zinvolle, maar ook speelse voorbereiding op de basisschool. De ontwikkeling, ingezet op de voorschool, wordt voortgezet op de basisschool. We werken dan ook nauw samen met de leraren van groep 1.  

"Bij voorschool Willem Alexander kunnen kinderen spelenderwijs leren en ontdekken”

Kom eens langs, wij laten u graag zien hoe wij de voorschool organiseren.

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Verlengde Vaart Noordzijde 37
7887 EE Erica
06 - 404 964 81
e-mail
LRK: 198038173
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Oranje

maandagochtend:
08.15 - 13.15 uur

donderdagochtend:
08.15 - 13.15 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep