aA aA

Voorschool De Kap

  • kleinschalig
  • samenwerking met school
  • emotionele veiligheid bieden

Voorschool De Kap is gevestigd in de christelijke basisschool De Kap in Klazienaveen. In de school hebben wij de beschikking over een ruim lokaal die alleen voor de peuters is. 

De groep
Wij hebben één groep voor maximaal 16 peuters. De groep wordt begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers en soms een stagiaire. 

Een dag op de voorschool
De dag starten we altijd in de kring met namen lezen en zingen. Daarna mogen de peuters vrij spelen en/of een knutselactiviteit doen. Halverwege de ochtend pakken we de meegebrachte tasjes met eten en drinken erbij, om gezamenlijk aan tafel te gaan zitten eten. Met mooi weer spelen we daarna nog even buiten en anders doen we een binnen activiteit. We sluiten weer af in de kring met een voorleesverhaal, een liedje of een spelletje

VVE-locatie
We zijn een VVE-locatie en werken met het VVE-programma Uk en Puk. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij zijn hierin speciaal geschoold, net als de leerkrachten van de onderbouwgroepen van de basisschool. Dit resulteert in een goede doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool.

Thema's
Naast de vaste thema’s, werken wij ook themagericht met Puk. Puk is een handpop en ons vriendje op de voorschool. Enkele malen per jaar gaan wij bezig met een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de peuter, bijvoorbeeld: “oef, wat is het warm” en “reuzen en kabouters”.

Samenwerking
Doordat wij in de school gevestigd zijn, hebben wij korte lijnen met de leraren van de onderbouw. Een paar keer per jaar stemmen we dingen op elkaar af. De peuters spelen af en toe samen met de kleuters op het grote plein. Waar mogelijk sluiten we aan bij thema’s van de kleuters.

"Op de voorschool worden peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Hoe leuk is het om samen met leeftijdsgenootjes te leren spelen en al spelend leren".

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Blauw

dinsdagochtend:
08.10 - 12.15 uur

woensdagochtend:
08.10 - 12.00 uur

donderdagmiddag:
12.30 - 14.35 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep