aA aA

Voorschool De Planeet

  • veel activiteiten
  • samenwerking
  • zelfstandigheid bevorderen

Voorschool De Planeet is gevestigd in de openbare basisschool in Klazienaveen. In deze school hebben wij een groot lokaal waar peuters in de leeftijd van 2,5 jaar tot 4 jaar komen. De locatie is centraal in het dorp gelegen.

De groep
Wij hebben één groep met maximaal 16 peuters. De groep wordt begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers en een vrijwilliger en/of stagiaire.

Een dag op de voorschool
De dag op de voorschool starten we in de kring met namen lezen en zingen. Daarna mogen de peuters vrij spelen en/of een knutselactiviteit doenHalverwege de ochtend pakken we de meegebrachte tasjes met eten en drinken en gaan we gezamelijk aan tafel zitten. Bij mooi weer spelen we nog even buiten en anders doen we een binnen activiteit. We sluiten de dag af in de kring met een voorleesverhaal, een liedje of een spelletje.

VVE-groep 
Voorschool De Planeet is een VVE-locatie, we werken met het VVE-programma Uk en Puk. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij zijn hierin speciaal geschoold, net als de leerkrachten van de onderbouwgroepen van de basisschool. Dit resulteert in een goede doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool. Naast de vaste thema’s, werken wij ook themagericht met Puk.  
Samenwerking
Samen met school werken we aan een doorgaande leerlijn, waarbij we zo goed mogelijk inspelen op de behoeftes van de kinderen. De peutermiddagen zijn daar een voorbeeld van. 

Peutermiddag

Iedere eerste donderdag van de maand, van 12.30 - 13.30 uur, bieden we samen met de wijkverpleegkundige en de bibliotheek een peutermiddag aan. Het doel hiervan is om ouders handvatten te geven met de opvoedingsvragen van hun kinderen. Iedere maand behandelen we een actueel thema dat hierop aansluit. De bibliotheek verzorgt een passende voorstelling bij dit thema. De voorschool ondersteunt en zorgt voor een activiteit. De wijkverpleegkundige besteed aandacht aan een lezing over het thema en heeft inloopspreekuur voor ouders die daar behoefte aan hebben.

Ieder kind is anders en geniet een andere benadering. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind en zijn of haar kunnen. We bieden activiteiten die hierop aansluiten. Heel belangrijk… je mag zijn wie je bent.

Wees lekker jezelf er zijn al zoveel anderen!

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Geel

dinsdagochtend:
08.15 - 12.05 uur

donderdagmiddag :
12.30 - 14.50 uur

vrijdagochtend:
08.15 - 12.05 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep