aA aA

Voorschool Sint Henricus

  • kleinschalig
  • emotionele veiligheid bieden
  • waarden en normen

Voorschool Sint Henricus gevestigd in de Sint-Henricusschool. Dit is een katholieke basisschool in Klazienaveen. In deze school hebben wij een groot lokaal, alleen voor de peuters.

De groep
We hebben één groep voor maximaal 16 peuters. De groep wordt begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers en soms een stagiaire.  

Een dagdeel op de voorschool
We starten in de kring met namen lezen en zingen. Daarna gaan de peuters vrij spelen en/of een knutselactiviteit doen. Halverwege de ochtend pakken we de meegebrachte tasjes met eten en drinken erbij om aan tafel te gaan zitten eten. Met mooi weer spelen we nog even buiten en anders doen we een binnen activiteit. We sluiten weer af in de kring met een voorleesverhaal, een liedje of een spelletje.

VVE-groep
 
Op de groep werken we met het VVE-programma Uk en Puk. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Wij zijn hierin speciaal geschoold, net als de leerkrachten van de onderbouwgroepen van de basisschool. Dit resulteert in een goede doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool.

Thema's
Naast de vaste thema’s, werken wij ook themagericht met Puk. Puk is een handpop en ons vriendje op de voorschool. Enkele malen per jaar gaan wij bezig met een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de peuter, bijvoorbeeld: “oef, wat is het warm” en “reuzen en kabouters”.

Samenwerking
Doordat wij zijn gevestigd in de school hebben wij korte lijnen met de leraren van de onderbouw. De peuters spelen af en toe samen met de kleuters op het grote plein. Waar mogelijk sluiten we aan bij thema's van de kleuters en met de leraren hebben we regelmatig overleg. 

"Op de voorschool worden peuters spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Hoe leuk is het om samen met leeftijdsgenootjes te leren spelen en spelend leren".

 

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Jhr. de Jongestraat 26
7891 KN Klazienaveen
06 - 270 984 42
e-mail
LRK: 976657028
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Rood

maandagochtend:
08.10 - 12.00 uur

dinsdagmiddag:
12.30 - 14.50 uur

donderdagochtend:
08.10 - 12.00 uur