aA aA

Peuteropvang Tweeplus

  • gevestigd in de school
  • themagericht
  • stimulerende omgeving

Na de zomervakantie gaat Stichting Peuterwerk stoppen met haar werkzaamheden op deze peuteropvanglocatie. We zijn bezig met overnamekandidaten. We streven ernaar om met ingang van het nieuwe schooljaar de peuteropvanglocatie te laten starten door een andere organisatie. Wanneer meer duidelijk is over de overnamepartij laten wij u dat weten.

Dit betekent dat u uw kind nog steeds kunt aanmelden via deze website.

Peuteropvang Tweeplus is gevestigd in de openbare basisschool Burg. de Ruiterschool in Kuinre. Hier hebben wij de beschikking over een eigen lokaal, speciaal ingericht voor peuters.

De groep
Bij peuteropvang Tweeplus hebben we één groep voor maximaal 16 peuters van 2 tot 4 jaar. Er zijn twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers en daarnaast is er een ochtend een vrijwilligster die meedraait en soms een stagiaire.

Themagericht
We werken themagericht. Ouders krijgen bij de start van een nieuw thema een themabrief mee en in de groepsruimte richten we altijd een themahoek en/of thematafel in. Het spelmateriaal is afgestemd 

Dagritme
Voor peuters is het belangrijk een herkenbaar dagritme te hanteren. Ze hebben nog geen tijdsbesef, waardoor de dagindeling de enige houvast is om te weten wat er nog gaat komen. Ook voor de pedagogisch medewerkers biedt een vast dagritme duidelijke handvaten om de activiteiten in te passen in het geheel. Natuurlijk zijn er omstandigheden waardoor we van het vaste programma afwijken, bijvoorbeeld een verjaardag of andere (feestelijke) gebeurtenis.

Een dag op de peuteropvang
Kinderen worden gebracht en mogen nog even vrij spelen. Vervolgens gaan we in de kringen en zingen we het welkomslied. Daarna is er tijd om te knutselen of te spelen in een van de hoeken, bijvoorbeeld bouwhoek. Na het eten en drinken gaan we buitenspelen of een gezamelijke andere activiteit doen. We sluiten de dag af in de kring. 

Stimulerende omgeving

Peuters worden gestimuleerd tot spel en doen hiermee nieuwe vaardigheden op wat hen meer zelfvertrouwen geeft. Doordat de peuters elkaar ontmoeten op de peuteropvang leren zij ook vaardigheden als hoe je met elkaar om moet gaan en leren zij omgaan met regels en grenzen. Ze leren problemen oplossen en doen nieuwe ideeën op. Kortom, de peuteropvang is een stimulerende omgeving voor peuters.

Ouder:
Omdat de peuteropvang in de basisschool zit is mijn kind al vertrouwd met het gebouw en de leerkrachten van groep 1, dit is echt een meerwaarde voor de doorgaande leerlijn

Pedagogisch medewerker:
Als ik tegen de knuffelolifant zeg dat hij wel zijn zwembroek aan moet doen als hij gaat zwemmen, reageert Thijs: 'Dieren kunnen niet praten, bij ons op de boerderij zeggen de koeien alleen maar boe en de geiten zeggen mè.'

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Geel

maandagochtend:
08.30 - 12.15 uur

dinsdagochtend:
08.30 - 12.15 uur

vrijdagochtend:
08.30 - 12.15 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep