aA aA

De Stobbe

  • mooie locatie
  • VVE
  • dreumesgroep

Peuteropvang De Stobbe is gevestigd in het buurthuis De Stobbe in de Cereswijk. Hier hebben we de beschikking over een eigen lokaal met een afgesloten buitenruimte. Ook kunnen wij gebruik maken van de andere ruimtes in het buurthuis.

De groepen
We hebben gedurende de week twee groepen onder leiding van een gediplomeerd pedagogisch medewerker en een vrijwilliger. 

Dagindeling
We starten de dag in de kring, daarna kunnen de kinderen vrij spelen. Na het fruit eten en drinken hebben we meestal een gezamenlijke activiteit. Vervolgens gaan we, als het weer het toelaat, naar buiten om een wandeling te maken of naar de vlakbij gelegen dierenweide om de dieren te voeren. Bij slecht weer gaan we ook regelmatig dansen in de grote zaal.

Vaste thema's
We werken aan de hand van vaste thema's, maar er is ook ruimte voor wat kinderen inbrengen. 

Dreumesgroep

Om de twee weken op de maandagochtend van 9.00 tot 11.00 uur zijn de dreumesen vanaf 1,5 jaar van harte welkom. Voor meer informatie over de dreumesochtend kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers.

Samenwerking met basisscholen
Minstens een keer per jaar gaan we met de peuters op bezoek bij de naast gelegen basisscholen en komen de bassischool kinderen ook bij ons op bezoek.

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

rood

maandagmiddag:
13.00 - 16.00 uur

donderdagochtend:
9.00 - 12.00 uur


blauw

dinsdagochtend :
9.00 - 12.00 uur

vrijdagochtend:
9.00 - 12.00 uur