aA aA

Peuteropvang 't Kiepertje

  • ruime groepsruimte
  • grote buitenspeelplaats
  • Reggio Emilia

Peuteropvang Kiepertje is gevestigd in dorpshuis De Kiepe, vlakbij de basisschool. We hebben de beschikking over een ruim lokaal en een grote buitenspeelruimte.

De groepen
Verdeeld over de week zijn er drie groepen. Op iedere groep werken we met met twee vaste pedagogisch medewerkers, aangevuld met een stagiaire of vrijwilligster.

Dagindeling
Wanneer de kinderen binnenkomen mogen ze eerst nog even vrij spelen. Voor ouders is er gelegenheid om eventuele bijzonderheden door te geven. Als de ouders afscheid hebben genomen van hun kind, gaan we in de kring. Na de kring is er tijd voor vrij spelen, bijvoorbeeld knutselen of spelen in een speelhoek. Voordat we gaan fuit eten, lezen we een boekje of zingen we liedjes. Dan is het tijd om buiten te spelen of bij slecht weer doen we andere gezamenlijke activiteiten. De dag sluiten we altijd af in de kring.
De volgorde van de activiteiten maken we zichtbaar aan de hand van dagritmekaarten die in de groepsruimte hangen. 

Startblokken en Reggio Emilia
Wij werken met een combinatie van het VVE-programma Startblokken en Reggio Emilia. Iedere zes weken wisselen we van thema. Deze thema’s bepalen we jaarlijks en staan in onze jaarplanning. Een aantal thema’s komen jaarlijks terug. 

Pedagogische uitgangspunten
Wij vinden het belangrijk de kinderen in contact te brengen met de volgende competenties:
- emotionele veiligheid
- persoonlijke competentie
- sociale competentie
- overdracht van waarden en normen
Al deze competenties zijn terug te vinden in onze manier van werken. In het aanbieden van activiteiten en de omgang met de kinderen.

VVE-groep

't Kiepertje heeft geen aparte VVE-groep. Peuters die in aanmerking komen, krijgen een vierde dagdeel aangeboden in een van de groepen.

Praktische informatie
Intake
Wanneer je peuter geplaatst is, plannen we twee weken van te voren een intakegesprek. Ouders ontvangen per post de uitnodiging en de in te vullen formulieren, alsmede ook een pedagogisch werkplan. Tijdens het intakegesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken met de ouders gemaakt.

Elke peuter krijgt een mentor, een van de pedagogisch medewerkers, toegewezen. Deze is verantwoordelijk voor het intakegesprek, voortgangsgesprekken en overdracht naar de basisschool.

Pedagogisch medewerker Stieneke Mellius
"Wij werken in een enthousiast, professioneel team, waar het spelenderwijs leren voorop staat. Het kunnen bijdragen aan de brede ontwikkeling van peuters en contact met de ouders geeft veel voldoening. Wij zijn trots op ons werk!"

 

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Meidoornlaan 88
9663 EG Nieuwe Pekela
06 - 401 235 65
e-mail
LRK: 447351254
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Elmo

maandagochtend:
08.30 - 11.30 uur

dinsdagochtend:
08.30 - 11.30 uur

donderdagmiddag:
13.00 - 15.30 uur


Pino

dinsdagmiddag:
13.00 - 15.30 uur

woensdagochtend:
08.30 - 11.30 uur

donderdagochtend:
08.30 -11.30 uur


Tommie

maandagmiddag:
13.00 - 15.30 uur

woensdagmiddag:
13.00 - 15.30 uur

vrijdagochtend:
08.30 - 11.30 uur