aA aA

Peuteropvang Ukkies

  • kleinschalig
  • VVE-locatie
  • Reggio Emilia

Peuteropvang Ukkies is een kleinschalige peuteropvang gevestigd in het cultureel centrum De Riggel in Boven Pekela. We hebben hier de beschikking over een ruime groepsruimte en een groot buitenspeelplein.

De groep
We hebben een groep waar één pedagogisch medewerker en twee vrijwilligers op de maandagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend de peuteropvang verzorgen. De peuters komen verdeeld over de drie dagdelen 10 uur per week naar de peuteropvang. 

Dagindeling
Wanneer de kinderen binnenkomen mogen ze eerst nog even vrij spelen. Voor ouders is er gelegenheid om eventuele bijzonderheden door te geven. Als de ouders afscheid hebben genomen van hun kind, gaan we in de kring. Na de kring is er tijd voor vrij spelen, bijvoorbeeld knutselen of spelen in een speelhoek. Voordat we gaan fuit eten, lezen we een boekje of zingen we liedjes. Dan is het tijd om buiten te spelen of bij slecht weer doen we andere gezamenlijke activiteiten. De dag sluiten we altijd af in de kring.
De volgorde van de activiteiten maken we zichtbaar aan de hand van dagritmekaarten die in de groepsruimte hangen. 

Startblokken en Reggio Emilia
Wij werken met een combinatie van het VVE-programma Startblokken en Reggio Emilia. Iedere zes weken wisselen we van thema. Deze thema’s bepalen we jaarlijks en staan in onze jaarplanning. Een aantal thema’s komen jaarlijks terug. Aan de hand van het thema proberen we zoveel mogelijk in te spelen op de behoefte van het kind. Binnen het thema ontwikkelen wij / doen we bijpassende spelletjes, liedjes, boekjes, uitjes en rollenspel.

Pedagogische uitgangspunten
Wij vinden het belangrijk de kinderen in contact te brengen met de volgende competenties: 
- emotionele veiligheid
- persoonlijke competentie
- sociale competentie
- overdracht van waarden en normen
Al deze competenties zijn terug te vinden in onze manier van werken. In het aanbieden van activiteiten en de omgang met de kinderen.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Noorderkolonie 13
9663 TT Nieuwe Pekela
06 - 406 269 65
e-mail
LRK: 270690529
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Ukkies

maandagochtend:
08.30 - 11.45 uur

woensdagochtend:
08.30 - 12.00 uur

donderdagochtend:
08.30 - 11.45 uur