aA aA

't Hummeltje

  • goede samenwerking met basisschool
  • ruim lokaal
  • veel activiteiten

 

Peuteropvang ‘t Hummeltje is gevestigd in Nieuwolda, tegenover openbare basisschool Letterwies. Wij beschikken over een ruim lokaal waar we gedurende de week twee peutergroepen hebben. Voor iedere groep is plaats voor maximaal 8 kinderen. Wij werken met één vaste pedagogisch medewerker en op sommige dagdelen is ook een vaste vrijwilligster/stagiaire aanwezig.

Hoe ziet onze dag eruit?

Ochtend :
8:00       De kinderen komen binnen, voor ouders is er gelegenheid om even te spelen met hun kind (spelinloop) en om eventuele bijzonderheden door te geven aan de pedagogisch medewerkers
9:00       In de kring: Welkomliedje, wie zijn er allemaal? Thema onderdeel: wat gaan we vandaag doen?
9:30       Vrij spelen, knutselen
10:00     Samen opruimen en eten
11:00     Buiten spelen activiteiten doen die bij het thema horen (afhankelijk van het weer en programma)
11:30     Afsluiten in de kring
12:00    De kinderen worden opgehaald,  uitwisselen van eventuele bijzonderheden

Buiten

Wij gaan veel met de kinderen naar buiten. We hebben een mooi speelplein met een grote zandbak, een leuk speelhuisje en een grote glijbaan. Ook gaan we af en toe wandelen en activiteiten doen die bij het thema horen. Dichtbij ‘t Hummeltje is een bos waar wij graag heen gaan om dingen te ontdekken.

Activiteiten 

Wij bieden verschillende activiteiten gedurende het jaar aan die aansluiten bij het thema waar wij op dat moment mee werken op de groep. Denk aan bijvoorbeeld een paasontbijt en eieren zoeken, (jonge) dieren kijken op de kinderboerderij, met water en zand spelen tijdens de zomer, kastanjes zoeken in het bos en sneeuwballen maken in de winter als er sneeuw ligt.

Hoe werken wij?

 We werken met het VVE-programma Piramide. Daarbij bieden wij verschillende thema's aan, dat we stapsgewijs introduceren. De thema’s zijn gebaseerd op de jaargetijden, feestdagen zoals kerst, sinterklaas enz, maar ook onderwerpen als wonen, verkeer, mensen en kunst komen aan bod. Dit op een manier die jonge kinderen aanspreekt; spelend leren!

Samenwerking

We hebben een goede samenwerking met openbare basisschool Letterwies. Het gehele jaar door organiseren we gezamenlijke activiteiten met groep 1 en 2. Ook bij de overdracht van peuteropvang naar basisschool werken wij intensief samen. 

Extra dagdeel

De reguliere kinderen komen 2 dagdelen. De kinderen met VVE-indicatie en de kinderopvangkinderen kunnen ervoor kiezen om 4 dagdelen te komen.

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Meidoornstraat 113
9944 AR Nieuwolda
06 - 122 795 89
e-mail
LRK: 146471908
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Groep Groen

maandagochtend:
8.00 - 12.00 uur

woensdagochtend:
8.00 - 12.00 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep