aA aA

De Kikkerpoel

  • veel aandacht voor uw kind
  • mooie locatie
  • groot speelplein

Peuteropvang De Kikkerpoel is gevestigd in Oostwold, aan de rand van het Oldambtmeer. De Kikkerpoel bevindt zich in de brede school De Meerkant, waarin ook openbare basisschool De Noordkaap, christelijke basisschool De Lichtboei en kinderopvang Bommes zijn gehuisvest.

De groep
We beschikken over een mooie groepsruimte waar we twee groepen hebben van maximaal 16 kinderen die worden begeleid door twee pedagogisch medewerkers, aangevuld met een vaste vrijwilligster of stagiaire. Ons lokaal is licht en ruim en bevindt zich aan de voorzijde van het gebouw. Aan de voorkant en zijkant van het gebouw hebben we een groot speelplein met een zandbak, tuintje en een grasveld .

Dagindeling
Wanneer de kinderen binnenkomen mogen ze eerst nog even vrij spelen. Voor ouders is er gelegenheid om eventuele bijzonderheden door te geven. Vervolgens gaan we in de kring, waar we starten met een welkom liedje. Wie zijn er allemaal, we besprken het thema onderdeel en we vertellen wat we vandaag gaan doen. Dan is er tijd voor vrij spelen, bijvoorbeeld knutselen daarna samen opruimen en eten, buiten spelen (afhankelijk van het weer en programma) en afsluiten in de kring.

VVE programma Piramide
We werken op De Kikkerpoel met het VVE-programma Piramide. Daarbij bieden we een twee wekelijks thema aan dat we stapsgewijs introduceren. De thema’s zijn gebaseerd op de jaargetijden, feestdagen zoals kerst, sinterklaas enz. Maar ook onderwerpen als wonen, verkeer, mensen en kunst komen aan bod. Dit op een manier die jonge kinderen aanspreekt; spelend leren!

Onze werkwijze
In de omgang met kinderen vinden wij het op De Kikkerpoel belangrijk om de kinderen te benaderen op een manier die bij hun past. Wij respecteren de eigenheid van het kind. Ook vinden wij het belangrijk dat de peuter zich veilig en vertrouwd voelt op de peuteropvang. Dit zien wij als basis voor hun ontwikkeling. Verder werken wij zo goed mogelijk samen met de basisscholen om op die manier een doorgaande lijn te garanderen. Wij brengen ieder jaar met de groepen een speelbezoek aan beide basisscholen en zij komen op hun beurt ook één keer per jaar bij ons spelen.

Brede school
In de brede school kennen wij een samenwerkingverband. Met de openbare basisschool De Noordkaap, christelijke basisschool De Lichtboei en kinderopvang Romi en Bommes komen wij minimaal twee keer per jaar samen om o.a. gezamenlijke thema's te bespreken en uit te voeren. Verder hebben wij een goede samenwerking met de bibliotheek die ook in De Meerkant is gevestigd. In De Meerkant is ook een keer in de week een logopediste aanwezig, indien nodig hebben wij overleg. 

Ouder: T is enorm gegroeid in zijn ontwikkeling; het was een goede zet om hem nog naar de psz te laten gaan als voorbereiding op de basisschool. Dank voor jullie warme, liefdevolle begeleiding.

 

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Groen

maandagochtend:
08.00 - 12.00 uur

woensdagochtend:
08.00 - 12.00 uur


Paars

dinsdagochtend:
08.00 - 12.00 uur

donderdagochtend:
08.00 - 12.00 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep