aA aA

Blokkendoos

  • gevestigd in brede school
  • veel gezamenlijke activiteiten
  • Reggio Emilia

Peuteropvang De Blokkendoos is gehuisvest in brede school De Groenling. Hier beschikken we over twee mooie groepsruimtes. Verdeeld over de week bieden we peuteropvang in vijf groepen. Op iedere groep werken we standaard met twee pedagogisch medewerkers, aangevuld met een stagiaire en/of vrijwilliger.

Onze groepsruimtes bevinden zicht in het middengedeelte van De Groenling. Iedere groepsruimte is ingedeeld in verschillende hoeken. Zo hebben de groepen een leeshoek, autohoek, bouwhoek, huishoek, themahoek en knutselhoek. Ook hebben wij een ruime buitenspeelplaats, welke is afgeschermd.

Dagindeling
Een dagdeel op de peuteropvang heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom de vaste onderdelen: spelen, fruit eten en activiteiten. De activiteiten kunnen bijvoorbeeld tekenen, schilderen, plakken, kringspel, zingen, voorlezen en buitenspelen zijn. De pedagogisch medewerkers begeleiden, stimuleren, activeren en/of spelen mee.

Tijdens het dagdeel wordt een activiteit aangeboden op het gebied van handvaardigheid, muziek, beweging, kringspelletjes of (voor)lezen. Bij deze activiteit staat het plezier aan het (mee)doen voorop, evenals het kennismaken of kunnen experimenteren met bepaalde materialen of werkwijzen. In het lokaal hangen dagritme-kaarten, waarop de activiteiten van de dag worden aangeven. 

Startblokken en Reggio Emilia              
Op onze locaties werken we met het programma Startblokken gecombineerd met Reggio Emilia. Bij beide programma's laten we de kinderen heel veel zélf ervaren, want uit allerlei onderzoeken is gebleken dat ze daarvan het meeste leren; tevens geeft het een boost aan hun zelfvertrouwen

Zoals Pippi Langkous al zei:

“Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik weet zeker dat ik het kan”

 

VVE-groep        
Naast de regulieren groepen hebben we ook een VVE-groep. Deze groep is speciaal voor peuters die wat extra aandacht kunnen gebruiken.

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Burgemeester Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela
06 - 139 284 22
e-mail
LRK: 277269003
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

geel

maandagochtend:
8.15 - 11.30 uur

dinsdagochtend:
8.15 - 11.30 uur

donderdagmiddag:
12.45 - 15.30 uur


oranje

maandagochtend:
8.15 - 11.30 uur

dinsdagochtend:
8.15 - 11.30 uur

donderdagmiddag :
12.45 - 15.30 uur


rood

maandagmiddag:
12.45 - 15.30 uur

woensdagmiddag:
12.45 - 15.30 uur

vrijdagochtend:
8.15 - 11.30 uur


groen

dinsdagmiddag:
12.45 - 15.30 uur

woensdagochtend:
8.15 - 11.30 uur

donderdagochtend:
8.15 - 11.30 uur


blauw

dinsdagmiddag :
12.45 - 15.30 uur

woensdagochtend:
8.15 - 11.30 uur

donderdagochtend :
8.15 - 11.30 uur


VVE 123 extra dagdeel

maandagmiddag:
12.45- 15.30 uur

woensdagmiddag:
12.45 - 15.30 uur

vrijdagochtend:
8.15 - 11.30 uur