aA aA

Voorschool De Dreske

  • samenwerking met basisschool
  • veel spel- en speelmaterialen
  • grote buitenspeelplaats

Voorschool De Dreske is gevestigd in OBS De Dreske in het prachtige middeleeuwse dorpje Roswinkel. De voorschool heeft de beschikking over een ruime groepsruimte en een groot speelplein.

De groep

De peuters gaan 2 dagdelen (10 uur) per week naar de voorschool. De groep bestaat uit gemiddeld 8 peuters en wordt begeleid door een vaste pedagogisch medewerker en een vaste vrijwilliger. Het is belangrijk voor peuters om op een veilige, ongedwongen manier te kunnen spelen, ontwikkelen en communiceren.

Een dagdeel op de voorschool

Als de peuters gebracht worden mogen ze eerst nog even vrij spelen. Daarna beginnen we in de kring. We vertellen wat we de dag gaan doen en over het thema waar we mee bezig zijn, zingen liedjes en lezen een boek voor. De peuters mogen daarna vrij spelen. Om de beurt gaan een paar peuters knutselen of ander opdracht doen die te maken heeft met het thema. Daarna gaan we aan tafel om te eten en te drinken. Het hulpje mag de tassen uitdelen en Puk verzorgen. Als iedereen klaar is gaan we buiten spelen of bij slecht weer binnen een activiteit doen. Na het buiten spelen gaan we een broodje eten. Tegen het eind van de dag doen we nog een gezamenlijke activiteit. De dag sluiten we weer af in de kring.

Uk en Puk

Op de voorschool werken we met Uk en Puk. Uk en Puk is een methode waarbij we werken met thema's die aansluiten op de beleveniswereld van jonge kinderen. De peuters krijgen alle ruimte om zelf te fantaseren, ontdekken en ervaren. Bij elk thema bieden we aansprekende activiteiten aan. De methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en bereidt hen voor op de basisschool.

Samenwerking

We werken veel samen met basisschool De Dreske. Zo stemmen we de thema's op elkaar af. Een keer per week gaan we samen met groep 1 en 2 een boek voorlezen die past bij het thema en zingen we liedjes. We spelen samen met groep 1 en 2 op het buitenspeelplaats. Speel- en  ontwikkelingsmateriaal lenen we van elkaar. Feesten en andere gebeurtenissen vieren we samen. 

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Roswinkelerstraat 131
7895 AR Roswinkel
06-462 618 22
e-mail
LRK: 124272496
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Voorschool De Dreske

dinsdag:
08.20 - 13.20 uur

vrijdag:
08.20 - 13.20 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep