aA aA

Voorschool De Dreske

  • goede samenwerking met basisschool
  • professionele begeleiding
  • zinvolle, speelse voorbereiding basisschool

Voorschool De Dreske is gevestigd in OBS De Dreske in het prachtige middeleeuwse dorpje Roswinkel. We hebben de beschikking over een ruime groepsruimte en een groot speelplein, waar een grote zandbak, schommels en een klimrek staan. 

De groep
De peuters gaan 3 dagdelen (10 uur) per week naar de voorschool. De groep bestaat uit gemiddeld 15 peuters en wordt begeleid door een vaste pedagogisch medewerker en een vaste vrijwilliger. 

De ruimte
De ruimte is ingedeeld in duidelijke hoeken, een bouwhoek, huishoek, leeshoek, themahoek, etc. Kinderen kunnen hier spelen en dat is goed voor de ontwikkeling.

Een dagdeel op de voorschool
Een dagdeel heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom de vaste onderdelen: spelen, fruit eten en activiteiten. De activiteiten zijn o.a. tekenen, schilderen, plakken, kringspel, zingen, voorlezen en buitenspelen.

Uk en Puk
Op de voorschool werken we met Uk en Puk. Uk en Puk is een methode waarbij we werken met thema's die aansluiten op de beleveniswereld van jonge kinderen. De peuters krijgen alle ruimte om zelf te fantaseren, ontdekken en ervaren. Bij elk thema bieden we aansprekende activiteiten. De methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en bereidt hen voor op de basisschool, in het bijzonder de basisschool Dreske.

Samenwerking
We werken veel samen met basisschool De Dreske. Zo proberen we om thema's op elkaar af te stemmen. Projecten worden zowel door de peuters van de voorschool als de leerlingen van groep 1 en 2 gevolgd. En op donderdagmiddag hebben we samen een taalontwikkelingsles, ook zingen en dansen we dan samen.

Bijna alle projecten worden zowel door de voorschool als door groep 1 en 2 gevolgd. Speel- en  ontwikkelingsmateriaal lenen we van elkaar. Feesten en andere gebeurtenissen vieren we samen. 

 Moeder Evelien, Voorschool De Dreske
“Evelien vind het erg leuk op de Voorschool De Dreske en gaat met veel plezier heen. De hele groep zijn vriendjes en vriendinnetjes van elkaar. Evelien kan nu al niet meer wachten tot ze naar de basisschool mag.”

 

 

 

 

 

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Roswinkelerstraat 131
7895 AR Roswinkel
06 - 462 588 61
e-mail
LRK: 124272496
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

't Pinkeltje

dinsdagochtend:
08.40 - 12.00 uur

donderdagochtend:
08.40 - 12.00 uur

vrijdagochtend:
08.40 - 12.00 uur