aA aA

Peuterleut

  • grote ruimte
  • veel activiteiten

Peuteropvang Peuterleut is gevestigd aan de Anemoonstraat in Scheemda en heeft de beschikking over een ruim lokaal en een mooie buitenruimte.  

Een dag op de peuteropvang
We beginnen met het verwelkomen van ouders en kinderen en maken een praatje over de bijzonderheden of alle leuke dingen die er zijn gebeurt in het leven van het kind. Nadat alle kinderen even lekker hebben gespeeld gaan we beginnen met ons VVE-programma. We zingen ons welkom liedje en lezen in de kring de namen van de kinderen voor. Daarna vertellen we over het thema waar we mee bezig gaan en welke activiteiten we gaan doen. Aan het einde van de kring worden onze dagritme kaarten besproken, wat gaan we wanneer doen! Na het spelen en de activiteiten gaan we de dag ook altijd afsluiten door weer een gezamenlijk kring.

Er op uit
We organiseren regelmatig activiteiten en we gaan graag met de peuters op pad met de bolderkar.

Piramide
Op onze peuteropvang werken wij met programma Piramide. Bij deze methodiek werken we met thema’s die aansluiten bij de ontwikkeling en de belevingswereld van de peuter. De thema's wisselen we iedere zes weken en sluiten zoveel mogelijk aan bij bijvoorbeeld de jaargetijden.  

Samenwerking scholen
We hebben een goede samenwerking met de scholen in de buurt om een zo goed mogelijke doorgaande leerlijn te hebben.

Pedagogische uitgangspunten
Het kind staat centraal. De basis van deze visie is dat we ieder kind respecteren en waarderen. Vanuit deze visie bieden wij de peuters veiligheid en structuur. Hierdoor krijgt het kind zelfvertrouwen en durft het nieuwe uitdagingen aan te gaan. In deze ontwikkeling proberen wij het kind te begrijpen en hen te begeleiden. Hierbij hopen wij dat de peuteropvang periode bij Peuterpalet voor het kind kan bijdragen in zijn ontwikkeling tot een evenwichtig, zelfstandig, creatief en sociaalvaardig mens met respect voor anderen en zichzelf.

Verlengde opvang
Wij bieden ook verlengde opvang, 's Ochtends van 07.30 - 8.30 uur en van 11.00 -12.00 uur. Voor meer informatie over de verlengde opvang kunt u tercht bij de pedagogisch medewerker op de groep.

Taalhuis
In samenwerking met het taalhuis organiseren we één keer per maand een ochtend voorlezen en muziek maken. De kinderen worden voorgelezen, er worden liedjes gezongen en gedanst, dit alles onder begeleiding van gitaar muziek. Ouders mogen hier ook bij aanwezig zijn.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Poesjes

maandagochtend:
08.30 - 11.00 uur

dinsdagochtend:
08.30 -11.00 uur

donderdagmiddag:
13.00 - 15.30 uur