aA aA

Voorschool Gerardus Majella

  • gezellige groep
  • ouderbetrokkenheid
  • samenwerking

Voorschool Gerardus Majella is gevestigd in de Basisschool Gerardus Majella in Nieuw-Schoonebeek. Hier hebben we de beschikking over een gezellige groepsruimte. 

De groep

Gedurende de week hebben we een groepen waar peuters van 2,5 tot 4 jaar welkom zijn. Er is plek voor maximaal 14 peuters en we werken altijd met een vaste groepsleidster. De peuters komen 10 uur per week naar de voorschool. Wij zijn een kleinschalige peuteropvang en hebben veel aandacht voor de peuter als individu.

De groepsruimte

De groepsruimte hebben we ingericht in verschillende hoeken, wat zorgt voor een rijke speel- leeromgeving. Zo is er een huishoek, een bouwhoek en een leeshoek. Op de tafels leggen we dagelijks gevarieerd materiaal, zoals puzzels, kralenrijgen en mini loco. Daarnaast knutselen we, spelen we buiten en doen we aan bewegen op muziek.

Een dagdeel op de voorschool

We starten het dagdeel altijd met een inloop, waarbij ouders mee naar binnen mogen, zodat zij nog  informatie kunnen uitwisselen met de leidsters en rustig afscheid kunnen nemen van hun kind. Vervolgens gaan de peuters in de kring en bespreken wij aan de hand van dagritme kaarten de ochtend of middag. Het kan zijn dat we binnen een activiteit gaan doen, lekker naar buiten gaan of dat we bijvoorbeeld gaan dansen of gymmen. Tussendoor eten we gezamenlijk fruit en drinken we een beker water, waarna we nog een activiteit gaan doen. We sluiten de ochtend altijd gezamenlijk af met een terugblik op de ochtend en een eindliedje.

Schoolbibliotheek

Wij doen met de voorschool mee aan de gezamenlijke schoolbibliotheek. We hebben onze eigen kast met boeken en onze eigen pasjes, zodat we boeken kunnen lenen. Dit om het voorlezen te bevorderen en hiermee de woordenschat van de kinderen te vergroten. En daarnaast is lezen natuurlijk ook gewoon erg leuk om te doen!

VVE-programma

Op onze voorschool werken we met het VVE-programma Uk en Puk. Het biedt thema’s die passen bij de belevingswereld van het kind. Elk thema duurt een aantal weken. Het lokaal wordt erop ingericht met een kijktafel en woordkaarten en de activiteiten worden aangepast aan het thema. Door deze activiteiten is er veel aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen, taalontwikkeling, motorische vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De pop Puk wordt betrokken bij alle thema’s en activiteiten. Hij heeft een centrale plaats binnen onze voorschool.

Om de doorgaande lijn, van voorschool naar basisschool te realiseren, proberen we de thema’s zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Doorgaande lijn

Doordat we gevestigd zijn in een lokaal binnen Gerardus-Majella is er een nauwe samenwerking met de basisschool. We spelen samen buiten en af en toe nemen we ook een kijkje bij elkaar in het lokaal. Door deze samenwerking ontstaat er voor de peuters een doorgaande lijn richting de basisschool. De peuters zijn al bekend in het gebouw, ze weten naar welk lokaal ze gaan als ze naar de basisschool gaan en kennen de leerkracht. Dit alles zorgt voor een prettige doorstroom naar het basisonderwijs.

Brede school

De brede school is een samenwerkingsverband tussen de scholen, kinderopvang, voorschool en sport. Zij organiseren o.a. activiteiten voor alle kinderen.

U bent van harte welkom om met uw peuter een kijkje te komen nemen op onze voorschool.

Inschrijfformulieren zijn bij de voorschool op te halen, maar u kunt uw kind ook via deze pagina inschrijven.

Een groet van pedagogisch medewerker Renate Levelink

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Groep 1

dinsdag:
08.30 - 14.15 uur

donderdag:
08.30 - 12.45 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep