aA aA

Voorschool De Oliebron

  • samenwerking
  • veel aandacht voor peuters
  • gevestigd in de basisschool

Voorschool De Oliebron is gehuisvest in basisschool De Oliebron in Schoonebeek. 

De groepen
Voorschool De Oliebron heeft gedurende de week twee groepen. De peuters komen 10 uur per week, verspreid over drie dagdelen naar de voorschool. De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters tussen de 2,5 en 4 jaar en worden begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers.  

Uk en Puk
Op onze voorschool werken we met het VVE-programma Uk en Puk. Het biedt thema’s die passen bij de belevingswereld van het kind. Elk thema duurt een aantal weken. Het lokaal wordt erop ingericht met een kijktafel en woordkaarten en de activiteiten worden aangepast aan het thema. Door deze activiteiten is er veel aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen, taalontwikkeling, motorische vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

De pop Puk wordt betrokken bij alle thema’s en activiteiten. Hij heeft een centrale plaats binnen onze voorschool.

Om de doorgaande lijn, van voorschool naar basisschool te realiseren, proberen we de thema’s zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Een dag op de voorschool
Voordat we starten in de kringen mogen de peuters bij binnenkomst eerst nog even vrij spelen. In de kring lezen we de namen, vertellen we dingen en zingen we liedjes. Vervolgens mogen de peuter weer vrij spelen of gaan we een knutselactiviteit doen. Voordat we gaan drinken en fruit eten lezen we een boekje en na het fruit eten wordt er meestal buitengespeeld. Bij slecht weer doen we een binnenactviteit in het speellokaal. We sluiten de dag af in de kring.

In de basisschool
Het grootste pluspunt van onze voorschool ligt in het feit dat de peuter, als het vier jaar is geworden, letterlijk een deurtje op gaat schuiven om naar de basisschool te gaan. Het gebouw is bekend, het lokaal is bekend, en zelfs de leerkracht van groep 1 is bekend. 

De drempel is weg, het hoeft niet meer te wennen. Dat komt de ontwikkeling weer ten goede.

Een leuke bijkomstigheid is het contact tussen de peuters en hun oudere broertjes en zusjes. Even zwaaien naar elkaar of even een snelle knuffel.

Brede school
De brede school is een samenwerkingsverband tussen de scholen, kinderopvang, voorschool en sport. Zij organiseren o.a. activiteiten voor alle kinderen in Schoonebeek. Ook voor kinderen die de voorschool bezoeken. 

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Dinsdag:
8.30 - 11.45 uur

Woensdag:
8.30 - 12.00 uur

Donderdag :
8.30 - 11.45 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep