aA aA

Peuteropvang Humpie Dumpie

  • kleinschalig
  • samenwerking
  • mooie groepsruimte

Peuteropvang Humpie Dumpie is gevestigd in OBS Beatrixschool in Steenwijk. Waar we de beschikking hebben over een mooie ruimte waar de peuters naar hartelust kunnen spelen, leren en ontdekken, samen met leeftijdsgenootjes. 

De groep
We hebben een groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De peuters worden begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers en een vrijwilliger en/of stagiaire. 

Een dag op de peuteropvang
Als de kinderen binnen komen mogen ze vrij spelen. Als iedereen binnen is zingen we “goede morgen/middag  allemaal” en gaan we in de kring. Kinderen mogen wat vertellen en we doen activiteiten vanuit het thema.

Na de kring mogen de kinderen weer spelen en bereiden de pedagogisch medewerkers een activiteit aan tafel voor. De activiteit aan tafel kan van alles zijn, knutselen, puzzelen, kleien, voorlezen enz. Daarna gaan de kinderen hun van huis meegebrachte bakje leeg eten. Als het eten op is mogen de kinderen weer gaan spelen of worden er verschillende activiteiten aangeboden. Het laatste half uur spelen we buiten als het weer het toelaat.

Samenwerking
We hebben met de Beatrixschool korte lijntjes waardoor een doorgaande lijn voor de peuters gegarandeerd is. Dit is voor beide heel prettig. Met de kleuterklassen en de kinderopvang worden er gezamenlijk thema’s  uitgewisseld. 

Humpie Dumpie biedt een veilige en ongedwongen omgeving zodat uw kind spelenderwijs wordt voorbereid op de basisschool.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Groen

dinsdagochtend:
08.15 - 12.00 uur

donderdagochtend:
08.15 - 12.00 uur