aA aA

Peuterstation

  • samenwerking met de school
  • Piramide
  • voorlees oma

Peuteropvang Peuterstation is gevestigd in het gebouw van openbare basisschool School B. Wij beschikken over een eigen binnen- en buiten speelruimte. Bij slecht weer maken wij ook gebruik van het speellokaal of de gymzaal van de school.

Groepen
Gedurende de week hebben we twee groepen met maximaal 16 kinderen. We werken met twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers, aangevuld met een vrijwilliger en /of stagiaire. Ook komt een "voorlees-oma'' wekelijks voorlezen. 
Op de maandagochtend hebben we een extra groep voor peuters met een VVE-indicatie. Deze ochtend is korter en gericht op de individuele begeleiding.

Piramide

Op het Peuterstation werken wij volgens het programma Piramide. De thema's die wij gebruiken zijn o.a.: verkeer, kunst, ik en jij, wonen, zomerkriebels, kleding, ziek en gezond. Ieder jaar stemmen wij minimaal 2 thema’s af met de onderbouw van school B.

Samenwerking
Waar mogelijk werken we samen met de basisschool. Het onderwijs op school B wordt gegeven vanuit het Daltonprincipe, waarbij het kind centraal staat. En richt zich op twee zaken: kinderen heel veel laten leren en ervoor zorgen dat zij zich persoonlijk optimaal ontwikkelen. De Dalton kernwaarden die daarbij helpen zijn: vrijheid, zelfstandigheid, samenwerking, reflectie, effectiviteit, borging. Binnen onze werkwijze met de peuters proberen wij waar mogelijk een aantal uitgangspunten van het Daltononderwijs toe te passen. Een aantal keren per jaar wordt de peutergroep ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een voorstelling van de basisschool.

Ouder:
“Ik heb gekozen voor Peuterstation omdat mijn kinderen daar regelmaat en rust krijgen.”

“Bij Peuterstation is er de mogelijkheid om samen met vriendjes en vriendinnetjes door te stromen naar School B” 

U bent van harte welkom om bij ons op de groep een kijkje te komen nemen. Bel ons gerust voor een afspraak. Aanmelden kan door het inschrijfformulier in te vullen via de link op deze pagina.

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Mr. Zigher ter Steghestraat 1
8331 KG Steenwijk
06 - 303 096 16
e-mail
LRK: 297822391
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Rood

maandagochtend (extra dd):
08.15 - 11.00 uur

dinsdagochtend:
08.15 - 12.00 uur

donderdagochtend:
08.15 - 12.00 uur


Blauw

woensdagochtend:
08.15 -12.00 uur

vrijdagochtend :
08.15 - 12.00 uur