aA aA

Voorschool De Ommewending

  • voorschool
  • onderdeel kleine basisschool
  • vanaf 2 jaar

Voorschool De Ommewending is gevestigd in het gebouw van de openbare jenaplanschool De Ommewending in Veendam. Doordat we in de school zitten, hebben we korte lijntjes met kleutergroep. Gedurende het schooljaar doen we verschillende thema-activiteiten samen. Ook spelen de peuters en kleuters bijna dagelijks samen op het plein. Hierdoor begint de gewenning aan de basisschool al op het moment dat de peuter op de voorschool start. De kinderen kennen hun kleuterjuf al en de juf weet ook welke kinderen er bij haar in de klas komen. Hierdoor kan vroegtijdig overleg (altijd met toestemming van de ouders) plaatsvinden tussen de pedagogisch medewerkers en de kleuterjuf.

De Groep
Onze groep bestaat uit maximaal 14 kinderen. De kinderen mogen vanaf 2 jaar starten op onze voorschool. Ze komen dan drie dagdelen naar de voorschool en met 4 jaar stromen ze door naar de basisschool. Op de groep werken twee vaste pedagogisch medewerkers. Daarnaast zijn er stagiaires op de woensdag en donderdag. 

Een dagdeel op de voorschool
Een dagdeel op voorschool De Ommewending heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom de vaste onderdelen: spelen, diverse kringen en activiteiten die we samen met de peuters doen. Te denken valt hierbij aan knutselen, zang, dans en muziek, bewegingsspelletjes, buitenspelen en verschillende activiteiten rondom thema’s. We eten samen fruit en een broodje op school en er is aandacht voor persoonlijke hygiëne, toiletgang en verschonen van de luiers. De zelfredzaamheid van de kinderen wordt gestimuleerd. Wat een kind al kan, mag het zelf doen, wat nog niet lukt, daar krijgt het kind hulp bij. De pedagogisch medewerker heeft aandacht voor elk kind persoonlijk.

Hoe werken wij?
We werken vanuit het VVE-programma Startblokken. Hierin staat spelenderwijs leren centraal. Activiteiten en thema’s die we aanbieden liggen dicht bij de belevingswereld van het kind en kinderen worden ook uitgenodigd om mee te denken over de invulling van een thema. De pedagogisch medewerkers begeleiden, stimuleren en activeren hierin en spelen ook vooral heel veel mee met de peuters.

Bij voorschool De Ommewending staat veiligheid en geborgenheid voorop. Ieder kind heeft een veilig en vertrouwd gevoel nodig om zich te kunnen ontwikkelen. En kind wat zich niet op zijn gemak voelt, kan geen nieuwe dingen leren en kan zich niet ontwikkelen. Daarom vinden wij het heel belangrijk eerst te werken aan de band tussen kind en leidster. Dit is de basis van ons pedagogisch handelen. Het volledige pedagogisch plan ligt ter inzage op de voorschool. Het pedagogisch beleid is te downloaden op www.stichtingpeuterwerk.nl.

 

Wij kennen uw peuter
Gedurende het schooljaar observeren de pedagogisch medewerkers de peuters voortdurend. Twee keer per jaar, in november en april, vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouders. Hierin wordt de ontwikkeling van uw peuter besproken. Natuurlijk zijn dit niet de enige contactmomenten. De pedagogisch medewerkers hebben dagelijks bij het halen en brengen contact met de ouders. Bijzonderheden worden dan altijd gedeeld.

Interne begeleider
Mocht er sprake zijn van specifiekere zorg, dan kunnen de pedagogisch medewerkers een beroep doen op de intern begeleider, ook altijd weer in overeenstemming met de ouders. Samen kan dan gekeken worden welke stappen genomen kunnen worden om de peuter tot een optimale ontwikkeling te stimuleren.

Voorschool de Ommewending: een unieke plek voor uw peuter!
Wat ons uniek maakt, is het feit dat we onderdeel zijn van een kleine basisschool. Alle kinderen en leerkrachten, van de voorschool tot groep 8, kennen elkaar. We werken allemaal samen aan thema’s, uitstapjes en het verzorgen van de schoolkippen en het groen op het schoolplein. Er heerst een uniek saamhorigheidsgevoel op school.

 

Voorschool de Ommewending:

Samen praten, vieren, werken, spelen. Waar ieder kind uniek mag zijn!

 

 

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Groen

maandagmiddag :
13.15 - 15.45 uur

woensdagochtend:
08.15 - 12.00 uur

donderdagochtend:
08.15- 12.00 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep