aA aA

Voorschool 't Haimstee

  • Startgroep
  • samenwerking met school
  • Startblokken

Voorschool 't Haimstee is gevestigd in CBS  't Haimstee. Wij werken nauw samen met met de basisschool om een rijkere leeromgeving en een doorgaande leerlijn te creëren. 

Startgroep
Tijdens de vier jaar durende pilot (t/m 31 december 2018) wordt de meerwaarde van de aansluiting van het peuteraanbod bij het basisonderwijs onderzocht. De Startgroep vindt plaats op 4 dagdelen per week (samen minimaal 12,5 uur) en bestaat uit maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar. De begeleiding van deze Startgroep is in handen van een pedagogisch medewerker van Stichting Peuterwerk en een leerkracht van ’t Haimstee.

Vanaf januari 2019 gaan de peuters 10 uur per week naar de opvang verdeeld over 3 dagdelen. 

Dagritmekaarten
Om voor de jongste kinderen de dag te ordenen werken wij met dagritmekaarten. Op de kaarten staan afbeeldingen van verschillende activiteiten die op een dag gedaan worden. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de kaarten hangen als de kinderen ’s morgens of ’s middags binnen komen. In de kring worden ze ook benoemd. Het gebruik van dagritmekaarten brengt ordening en structuur en geeft peuters een gevoel van veiligheid en rust.

Startblokken
Op de groep werken we volgens het pedagogisch werkplan en Startblokken om de ontwikkeling van peuters optimaal te stimuleren. Daarnaast stemmen we met de leerkrachten van de basisschool de thema's en activiteiten af af. 

Spelen is leren
Ontwikkeling van jonge kinderen vraagt om een brede aanpak. Van meet af aan is Startblokken zo'n aanpak. Méér dan woordenschat en taal. Spel als basis en volwassenen die meedoen op het juiste moment. Ouders spelen een belangrijke rol en worden daarom actief betrokken bij de Startgroep. Spelen is leren en daarom erg belangrijk voor peuters.

Pedagogisch medewerker Jeannette:
‘Ik merk dat kinderen bij binnenkomst soms nog nauwelijks spel vertonen. Na een poosje op de peuteropvang te hebben gezeten, verandert dat vaak snel. Kinderen spelen veel buiten op ons ruime plein, met veel gelegenheid om verschillende dingen te ondernemen. Ze leren samen spelen en experimenteren, waardoor ook de motorische en spraakontwikkeling goed op gang komt.’

Moeder van Luca:
‘Toen Luca 2,5 jaar was en voor het eerst naar de peuteropvang ging, sprak hij nog helemaal niet. Nu Luca bijna 4 jaar is, kletst hij ons de oren van het hoofd. Ik zie hem ook altijd samen met andere peuters spelen en daarbij heeft hij regelmatig het hoogste woord. Hij is hier erg opgebloeid!’


U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Startgroep

dinsdag:
08.30 - 14.00 uur

woensdag:
08.30 - 13.30 uur

donderdag:
08.30 - 14.00 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep