aA aA

Voorschool De Bentetop

  • samenspelen met de kleuters
  • kleinschalig
  • ruime groepsruimte

Voorschool De Bentetop is gevestigd in de P.C. basisschool De Bentetop in Nieuw-Weerdinge. Onze groepsruimte is in het speellokaal, een mooie, ruime ruimte. We maken gebruik van een gedeelte, maar wanneer we behoefte hebben aan de gehele ruimte, dan kunnen we daar gebruik van maken.  

De groep
Op voorschool De Bentetop hebben we één groep. De peuters worden begeleid door twee pedagogisch medewerkers en soms een vrijwilliger en/of stagiaire.

Uk en Puk
Wij werken met de VVE-methode van Uk en Puk. Hiervoor maken we gebruik van een dagritme en dagritmekaarten zodat de kinderen weten wat ze de dag kunnen verwachten.

Een dag op de voorschool
We starten in de kring, waar we elkaar begroeten, een activiteit doen en/of even vertellen over de avonturen die we beleefd hebben!

Na de kring is er tijd voor vrij spel en werken. De kinderen mogen kiezen waarmee ze willen spelen. Het spelmateriaal staat op kindhoogte zodat de kinderen dit zelf kunnen pakken.

Met werken maken we de mooiste dingen! Deze zullen in het lokaal gehangen of gelegd worden zodat iedereen de mooie werkjes kan bekijken!

Daarna gaan we alle materialen weer opruimen zodat het lokaal weer netjes is en we in alle rust kunnen eten en drinken. Na het eten en drinken hebben tijd om buiten te spelen. We hebben een eigen plein, maar vaak spelen we samen met de kleuters. Dit is erg gezellig. Buiten valt er ook veel te ontdekken!

Wanneer het weer het niet toe laat, kunnen we gebruik maken van het hele speellokaal. Hier kunnen we lekker bewegen en dansen.

En na al deze avonturen sluiten we af in de kring en is het alweer tijd om naar huis te gaan.

Samenspelen 
De peuters spelen graag samen buiten met de kleuters, wat we dan ook regelmatig doen. Maar ook andere activiteiten doen we samen, zoals aan een boekje lezen of samen eten en drinken. 

Hopelijk tot ziens op voorschool De Bentetop!

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Weerdingerkanaal ZZ 163
7831 AK Nieuw-Weerdinge
06 - 408 313 30
e-mail
LRK: 992334512
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Geel

dinsdagochtend:
08.15 - 11.45 uur

donderdagochtend:
08.15 - 11.45 uur

vrijdagochtend:
08.15 -11.15 uur