aA aA

Voorschool St. Franciscus

  • goede sfeer
  • VVE
  • ruim lokaal

Voorschool St. Franciscus is gevestigd in basisschool St.Franciscus in Weiteveen. We hebben een prachtig nieuw en fris lokaal met een nieuwe inrichting qua kasten en speelgoed. De buitenspeelplaats is ruim en heeft een grote zandbak. Er is een apart gedeelte voor de peuters. 

De groep
We hebben één groep voor maximaal 14 kinderen. Op de groep staan twee vaste pedagogisch medewerkers. 

Een dagdeel op de voorschool 
Als de peuters gebracht worden mogen ze een puzzel maken of een boekje lezen. Daarna gaan we in de kring om de namen voor te lezen, een praatje te maken en liedjes te zingen. Vervolgens mogen de kinderen vrij spelen of iets knutselen.  Ook wordt er voor het eten een boek voorgelezen.  Rond 10.00 uur lezen we de peuters meestal voor en daarna gaan we fruit eten en iets drinken. Na het eten en drinken is het tijd om buiten te spelen of een wandeling te maken. Bij slecht weer doen we een groepsactiviteit binnen. 

VVE-programma
Op onze voorschool wordt gewerkt met het VVE-programma Uk en Puk. Het programma bevat thema’s die passen bij de belevingswereld van het kind. Elk thema duurt een aantal weken. Het lokaal wordt daarop ingericht met een kijktafel en woordkaarten. De activiteiten worden aangepast aan het thema. Bij de activiteiten is er veel aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen. We denken hierbij aan de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling , en de sociaal- emotionele ontwikkeling. De pop Puk wordt betrokken bij alle thema’s en activiteiten. Hij heeft een centrale plaats binnen onze voorschool. Om de doorgaande lijn, van voorschool naar basisschool te realiseren, proberen we de thema’s zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. 

Hallo, mag ik mij even voorstellen?                                              
“Ik ben Puk en ik ben het vriendje van de peuters. Ik maak deel uit van een taal educatief programma voor peuters. U zult mij altijd op de voorschool vinden. In de klas hangen leuke kaarten waar ik op sta. Dit zijn dagritmekaarten. Op die kaarten kunnen de peuters zien wat we gaan doen, bv. een kring maken of buitenspelen.
Enkele malen per jaar gaan wij bezig met een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de peuter, bijvoorbeeld: “oef, wat is het warm” en “Reuzen en Kabouters”. We gaan knutselen, zingen, voorlezen en nog veel meer leuke dingen doen.  Op deze manier ga ik op gebied van taal en gedrag met de peuters aan het werk.
Dus als er thuis uitbundig over Puk gesproken wordt ....dank ben ik dat!                                                                                                                    Groetjes Puk

 

 

“We werken veel met thema’s. Peuters worden spelenderwijs voorbereid op school. Bij voorschool St Franciscus….kunnen kinderen spelenderwijs leren en ontdekken”

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Paars

Maandag:
08.15 - 14.15 uur

Dinsdag:
08.15 - 12.15 uur

Woensdag:
08.15 - 14.15


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep