aA aA

Voorschool De Sleutel

  • samenwerking met school
  • kleinschalig
  • Startblokken

Voorschool De Sleutel is gevestigd in OBS De Sleutel. Hier hebben we de beschikking over een gezellige groepsruimte.

De groep
Gedurende de week hebben we twee groepen waar peuters van 2,5 tot 4 jaar welkom zijn. Er is plek voor maximaal 11 peuters en we werken altijd met twee vaste pedagogisch medewerkers. De peuters komen 10 uur per week naar de voorschool. Wij zijn een kleinschalige peuteropvang en hebben veel aandacht voor de peuter als individu.

De groepsruimte
De groepsruimte hebben we ingericht in hoeken, wat zorgt voor een rijke speel- leeromgeving. Zo is er een huishoek, een bouwhoek en een leeshoek. Op de tafels leggen we dagelijks gevarieerd materiaal, zoals puzzels, kralenrijgen en mini loco. Daarnaast knutselen we veel, spelen we buiten en doen we aan bewegen op muziek.

Een dagdeel op de voorschool
We starten het dagdeel altijd met een inloop, waarbij ouders mee naar binnen mogen, zodat zij nog even mee kunnen spelen, informatie kunnen uitwisselen met de leidsters en rustig afscheid kunnen nemen van hun kind. Vervolgens gaan de peuters eerst vrij spelen, waarna we in de kring gaan om aan de hand van dagritme kaarten de ochtend of middag te bespreken. Het kan zijn dat we binnen een activiteit gaan doen, lekker naar buiten gaan of dat we bijvoorbeeld gaan dansen of gymmen. Tussendoor eten we gezamenlijk fruit en drinken we een beker water, waarna we nog een activiteit zullen gaan doen. Rond 11.45 uur zullen we aan tafel gaan om met elkaar een broodje te eten. We sluiten de ochtend altijd gezamenlijk af door een terugblik op de ochtend en een eindliedje.

Schoolbibliotheek
Wij doen met de voorschool mee aan de gezamenlijke schoolbibliotheek. We hebben onze eigen kast met boeken en onze eigen pasjes, zodat we boeken kunnen lenen. Dit om het voorlezen te bevorderen en hiermee de woordenschat van de kinderen te vergroten. En daarnaast is lezen natuurlijk ook gewoon erg leuk om te doen!

Startblokken
Op voorschool De Sleutel helpen wij peuters zich spelenderwijs te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. Dit doen wij middels het VVE-programma Startblokken. We werken aan de hand van thema’s. Binnen deze thema’s zorgen we voor een gevarieerd spelaanbod, waarbij elk ontwikkelingsgebied de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Het programma werkt met thema’s, die passen bij de belevingswereld van het kind. Elk thema duurt een bepaald aantal weken. De groepsruimte wordt daarop ingericht en de activiteiten erop aangepast. Bij de activiteiten is er veel aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen. 

Doorgaande lijn met de basisschool
Doordat we gevestigd zijn in een lokaal binnen OBS De Sleutel is er een nauwe samenwerking met de basisschool. We spelen samen buiten en af en toe nemen we ook een kijkje bij elkaar in het lokaal. Door deze samenwerking ontstaat er voor de peuters een doorgaande lijn richting de basisschool. De peuters zijn al bekend in het gebouw, ze weten naar welk lokaal ze gaan als ze naar de basisschool gaan en kennen de leerkracht. Dit alles zorgt voor een prettige doorstroom naar het basisonderwijs.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze voorschool.

 

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


J. Kammingastraat 100
9648 KK Wildervank
06 - 406 762 50
e-mail
LRK: 233402275
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Geel

maandagmiddag:
12.15 -14.00 uur

woensdagochtend:
08.20 - 12.30 uur

vrijdagochtend:
08.20 - 12.30 uur


Oranje

maandagochtend:
08.20 - 11.40 uur

dinsdagochtend:
08.20 - 11.40 uur

donderdagochtend:
08.20 - 11.40 uur