aA aA

Voorschool Westerschool

  • voorschool
  • veilig en vertrouwd
  • Startblokken

Welkom!
Wat leuk dat u de pagina van Voorschool Westerschool bezoekt! We hopen dat u hier voldoende informatie vindt en enthousiast wordt om uw peuter bij ons te brengen. We doen ons best om een voorschool te zijn waar uw peuter zich veilig zal voelen.

Voorschool Westerschool is gevestigd in een lokaal van de Westerschool. Gedurende de week hebben wij hier twee groepen. Alle peuters komen 10 uur per week, zodat ze vertrouwd raken met het dagritme. De peuters zitten altijd in dezelfde groep met vaste pedagogisch medewerkers.

Vanaf 2,5 jaar is uw peuter van harte welkom en wanneer uw kind 4 jaar wordt, gaat hij/zij naar de basisschool.

Dagritme
We volgen elk dagdeel een vast programma. Het kan voorkomen dat we hier van af wijken, omdat we bijvoorbeeld een uitje hebben. Soms vinden we het belangrijker dat de peuters lekker buiten kunnen spelen met sneeuw in de winter of met water in de zomer.

Startblokken
Op de voorschool werken we volgens Startblokken en Vversterk. Onze pedagogisch medewerkers zijn hierin geschoold. In deze programma’s werken we, spelenderwijs, aan de volgende ontwikkelingsgebieden:

  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling
  • taalontwikkeling
  • motorische ontwikkeling
  • persoonlijke ontwikkeling

Daarnaast vinden we het belangrijk dat een kind zich veilig voelt en we het de normen en waarden van de samenleving kunnen meegeven. Ook werken we met thema’s, na iedere vakantie starten we met een nieuw thema.

Soms komt het voor dat een peuter wat meer aandacht nodig heeft, bijvoorbeeld door een spraak of taalachterstand of bij sociaal-emotionele of motorische problematiek. Hiervoor hebben we een intern begeleider waarmee we overleggen. Zij kan komen om een kindje te observeren of bijvoorbeeld een logopedist inschakelen. Dit gebeurt altijd na overleg met en met toestemming van de ouders/verzorgers. 

Overgang naar de basisschool
Doordat wij bij de Westerschool aansluiten en we samen met de kleutergroep, een gebouw delen, kunnen onze peuters meedoen aan de wenmomenten. Dit houdt in dat één van de pedagogisch medewerkers met de peuters van bijna 4 regelmatig even gaan kijken in de kleuterklas. 

Kennismaking
Wij zijn juf Marga en juf Harmke en wij vinden het belangrijk om onze voorschool een veilige basis te laten zijn voor uw peuter. Nadat uw kind is aangemeld, komen we graag bij u thuis om een kop koffie drinken en de intakepapieren invullen. Zo maken we in een vertrouwde omgeving kennis met elkaar en zijn we al een beetje bekend als uw kindje voor het eerst komt.

Mevrouw de Vries: “Wij zijn ontzettend blij met onze keuze voor  Voorschool Westerschool. De leidsters zorgen ervoor dat je kind een fijne en leerzame tijd heeft. Als ouder ga je met een gerust hart weg, ook als je kind een keer niet zoveel zin heeft. Het heeft onze dochter goed voorbereid op de basisschool en onze zoon gaat er nu met veel plezier naar toe.”

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Groen van Prinstererlaan 24
9648 AJ Wildervank
06 - 121 508 27
e-mail
LRK: 444511994
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Rood

maandagochtend:
08.15 - 12.00 uur

dinsdagochtend:
08.15 - 12.00 uur

donderdagmiddag:
13.30 - 16.00 uur


Blauw

maandagmiddag:
13.30 - 16.00 uur

woensdagochtend:
08.15 - 12.00 uur

donderdagochtend:
08.15 - 12.00 uur