aA aA

De Boschkabouters

  • ruim lokaal
  • eigen buitenspeelplaats
  • VVE-groep

Na de zomervakantie gaat Stichting Peuterwerk stoppen met haar werkzaamheden op deze peuteropvanglocatie. We zijn bezig met overnamekandidaten. We streven ernaar om met ingang van het nieuwe schooljaar de peuteropvanglocatie te laten starten door een andere organisatie. Wanneer meer duidelijk is over de overnamepartij laten wij u dat weten.

Dit betekent dat u uw kind nog steeds kunt aanmelden via deze website.

Peuteropvang De Boschkabouters is gevestigd in MFC ’t Koloniehuus, dichtbij de basisschool Generaal van den Boschschool. In het MFC hebben wij de beschikking over een vrij grote ruimte met een eigen buitenspeelplaats waar de kinderen kunnen spelen.

De groep
We hebben één groep voor maximaal 16 peuters tussen de 2 en 4 jaar. Op de groep zijn twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig, aangevuld met een vrijwilligster en/of stagiaire.

Dagritme
Voor peuters is het belangrijk een herkenbaar dagritme te hanteren. Ze hebben nog geen tijdsbesef, waardoor de dagindeling het enige houvast voor hen is om te weten wat er nog gaat komen en wanneer hij/zij weer wordt opgehaald. Ook voor de  pedagogisch medewerkers biedt een vast dagritme duidelijke handvaten om haar activiteiten in te passen in het geheel. Natuurlijk zijn er omstandigheden waardoor kan worden besloten om van het vaste programma af te wijken, zoals een verjaardag of een andere (feestelijke) gebeurtenis.

Dagindeling 
De peuters komen twee keer per week naar de peuteropvang. Peuters met een VVE-indicatie komen een extra dagdeel, op de maandagmiddag. 

Als de peuters worden gebracht is er eerst nog even tijd om vrij te spelen. Daarna starten we in de kring en na de kring kiezen de kinderen waar(mee) ze willen spelen, bijvoorbeeld knutselen, bouwhoek, etc. Na het vrij spelen wordt er opgeruimd en gaan we drinken en fruit eten. Meestal wordt er daarna buiten gespeeld en bij slecht weer een gezamenlijke activiteit. 

Themagericht werken
We werken thema gericht. Ouders worden hierover geïnformeerd via een themabrief en in het lokaal is een themahoek en/of tafel ingericht.

Signalering
Het signaleren van achterstanden of bijzonderheden in de ontwikkeling van het jonge kind is een belangrijke taak van de pedagogisch medewerkers.

Stimulerende omgeving
Op de groep is het speelgoed en de materialen afgestemd op de leeftijd en thema’s. De peuters worden gestimuleerd tot spel en doen nieuwe vaardigheden op. Doordat de peuters elkaar ontmoeten op de peuteropvang leren zij ook vaardigheden hoe je met elkaar om moet gaan en leren zij om te gaan met regels en grenzen. Ze leren problemen oplossen en doen nieuwe ideeën op. Kortom de peuteropvang is een stimulerende omgeving voor peuters.

“Aandacht voor ieder kind, veiligheid en plezier staan centraal. Bij de Boschkabouters vind je het allemaal!”

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Groen

maandagmiddag:
13.00 - 15.30 uur

dinsdagochtend:
08.15 - 11.50 uur

donderdagochtend:
08.15 - 11.50 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep