aA aA

De Waterratjes

  • prachtig speellokaal
  • buitenruimte
  • samenwerking met basisscholen

Peuteropvang Waterratjes is gevestigd in multifunctioneel centrum de Zuiderpoort, gelegen naast basisschool De Waterlelie, achter het station van Winschoten. In het gebouw hebben wij de beschikking over twee ruime lokalen. Daarnaast maken we gebruik van het grote gymlokaal. De kinderen kunnen ook naar hartelust buitenspelen op het grote speelplein.

Piramide
Wij werken met de methode Piramide en een vaste structuur welke we aangeven met dagritmekaarten om het zo duidelijk mogelijk voor de kinderen te maken. 

Thema's
Gedurende het jaar werken wij met een aantal thema's. We informeren ouders met een themabrief, waarin we aangeven wat we doen en welke woorden de kinderen aangeboden krijgen. Ook de liedjes die we de kinderen hebben geleerd zetten we in de brief. 

VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) 
Wij volgen kinderen in hun ontwikkeling samen met onze intern begeleidster waarmee we een keer in de twee maanden kindbespreking hebben. Als er zorg is om een kind, praten we altijd eerst met de ouders en kijken we samen hoe we het beste hulp kunnen bieden. We zorgen voor een goede voorbereiding richting de basisschool.

Samenwerking
We hebben een goede samenwerking met de basisscholen in Winschoten, waar de meeste peuters van onze groepen naar toe gaan.

Ouder: Het was erg fijn dat de juf zo betrokken was, zelfs bij afwezigheid door ziekte

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. 

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Otter

maandagochtend:
08.30 - 12.30 uur

woensdagochtend:
08.30 - 12.30 uur


Bever

maandagochtend:
08.30 - 12.30 uur

donderdagochtend:
08.30 - 12.30 uur


Waterkonijn

dinsdagochtend:
08.30 - 12.30 uur

vrijdagochtend:
08.30 - 12.30 uur


Woelmuis (dinsdagochtend en donderdagochtend of vrijdagochtend)

dinsdagochtend:
08.30 - 12.30 uur

donderdagochtend:
08.30 - 12.30 uur

vrijdagochtend:
08.30 - 12.30 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep