aA aA

Hermelijntje

  • VVE en Piramide
  • ruime lokalen
  • veel buiten spelen

Peuteropvang Hermelijntje is gevestigd in de openbare basisschool De Kleine Dollard. Hier hebben wij de beschikking over twee ruime lokalen.

De groepen
Gedurende de week hebben we 4 groepen, 3 groepen met maximaal 16 peuters en 1 groep met maximaal 8 peuters. De groepen worden begeleid door vaste pedagogisch medewerkers en soms een vrijwilliger en/of stagiaire.

Vaste structuur
Een dagdeel heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom de vaste onderdelen: spelen, fruit eten en activiteiten. De activiteiten kunnen heel divers zijn. Bijvoorbeeld tekenen, schilderen, plakken, kringspel, zingen, voorlezen, buitenspelen. 

Voorbeeld van een dagdeel op de peuteropvang
Inloop: begroeten van de peuters en de ouders. Ouders kunnen nog even blijven om met hun peuter te spelen of om informatie te krijgen/delen van/met de pedagogisch medewerker.

Kring: elkaar begroeten, namen lezen liedjes zingen, dagritme kaarten bespreken, groepsexploratie van thema. Uitleg van eventueel knutsel werkje. 

Vrij spel: kinderen mogen spelen in de speelhoeken en met het speelgoed dat op de tafels wordt aanboden. Aan de knutseltafel kunnen ze werkjes maken en of kleien.

Opruimen: we gaan samen met de kinderen opruimen middels een liedje of vanuit de kring

Tussendoortje: we gaan gezamenlijk met elkaar aan de tafel eten. 2 kindjes mogen de tassen uitdelen. 

Spel: naar gelang wat hoe het weer is gaan we nog even op de gang spelen of we gaan buitenspelen.

Eindkring: samen de morgen of middag afsluiten, kan middels een liedje of een boekje, of een spelletje. 

Stimuleren 
Wij stimuleren de peuters om als individu binnen een groep te gaan functioneren en daarbij is onze rol stimulerend, begeleidend en veiligheid biedend. Heeft een kind extra begeleiding nodig dan zoeken wij daarvoor passende mogelijkheden. 

Samenwerking met de basisschool
We hebben een goede samenwerking met OBS De Kleine Dollard waarbij we in het pand zitten. We kunnen gebruik maken van speellokaal van de basisschool en we organiseren gezamenlijk activiteiten zoals lampionnenavond en kerstinloop.

Doorgaande leerlijn
De contacten met de basisscholen zijn erg belangrijk voor de doorgaande lijn van het kind. Van elke peuter op de opvang wordt een overdrachtsformulier gemaakt. Dit overdrachtsformulier wordt door alle opvanglocaties in de gemeente Oldambt gebruikt bij de overgang van kinderen naar de basisschool.

Wij onderhouden contact met basisschool De Kleine Dollard, De Vossenburcht en de Tweemaster en ook met andere scholen waar ouders hun peuter aanmelden. 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

 

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Rood

dinsdagochtend:
08.15 – 12.15 uur

donderdagochtend:
08.15 – 12.15 uur


Geel

maandagochtend:
08.15 - 12.15 uur

donderdagochtend:
08.15 - 12.15 uur


Paars

maandagochtend:
08.15 – 12.15 uur

woensdagochtend:
08.15 - 12.15 uur


Groen

dinsdagochtend:
08.15 - 12.15 uur

vrijdagochtend:
08.15 - 12.15 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep