aA aA

Voorschool Swartemeer

  • rustige, veilige plek
  • VVE
  • samenwerking

Voorschool Swartemeer is gevestigd in OBS ‘t Swartemeer. De voorschool heeft een eigen ingang en een eigen speelplaats met zandbak. Voor de kinderen is het een rustige en veilige plek. De peuters kunnen hier alvast wennen dat ze ook al een beetje bij de basisschool horen.

De groep
De voorschool heeft één groep waar maximaal 16 peuters geplaatst kunnen worden. De peuters worden begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers. 

Het lokaal is ruim en heeft een huishoek, een bouwhoek en een fijne bank waar kinderen lekker rustig boekjes kunnen lezen. Ook is er volop gelegenheid om puzzels te maken en te knutselen aan de grote tafel.

Een dagdeel op de voorschool
Als de peuters gebracht worden mogen ze eerst even een puzzel maken of een boekje lezen. Daarna gaan we in de kring om namen voor te lezen, een praatje te maken en liedjes zingen. Dan starten we met een groepsactiviteit rond een Puk thema. Hierna mogen de kinderen vrij spelen of iets knutselen. Na het fruit eten en drinken lezen we de peuters een boek voor. Bij mooi weer gaan we  heerlijk naar buiten om te spelen of een wandeling te maken. Bij slecht weer doen we een groepsactiviteit binnen.  

VVE-programma
Op onze voorschool werken we met het VVE-programma Uk en Puk. Het programma bevat thema’s die passen bij de belevingswereld van het kind. Thema,s zijn o.a. Welkom Puk(kennismaken), Reuzen en Kabouters (groot en klein), Hatsjou (ziek zijn). Elk thema duurt een aantal weken. Het lokaal wordt daarop ingericht met een kijktafel. De activiteiten worden aangepast aan het thema. Bij de activiteiten is er veel aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen. We denken hierbij aan de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De pop Puk wordt betrokken bij alle thema’s en activiteiten. Hij heeft een centrale plaats binnen onze voorschool. Om de doorgaande lijn, van voorschool naar basisschool te realiseren, proberen we de thema’s zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Samenwerking
We hebben een goede samenwerking met de school. Een aantal keren per jaar doen we gezamenlijke activiteiten zoals een theatervoorstelling, carnaval en het Sinterklaasfeest. Ook werken we een aantal keren per jaar aan het zelfde thema als groep 1/2.

Ook is er een samenwerkingsverband met de drie basisscholen in Zwartemeer. In het voorjaar wordt er met de drie scholen een thema/activiteit bedacht, waar alle scholen samen aan werken b.v. kunst of muziek. Er worden op alle scholen, workshops gehouden en er is een gezamenlijke afsluiting waar ook alle ouders bij worden betrokken.

"We werken veel met thema’s. Peuters worden spelenderwijs voorbereid op school. Bij voorschool Swartemeer kunnen kinderen spelenderwijs leren en ontdekken”

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Rood

Maandag:
08.15 - 14.05 uur

Woensdag:
08.15 - 12.35 uur

Donderdag:
08.15 - 14.05 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep