aA aA

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag 

Al onze peuteropvanglocaties en voorscholen zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK). Elke locatie heeft een eigen registratienummer, deze vindt u op de pagina van de locatie. Dit registratienummer heeft u nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer u:

  • werkt of studeert;
  • een traject volgt om werk te vinden;
  • een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. 

Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Het uurtarief voor peuteropvang en voorschool voor 2021 is € 8.46

 

Onderstaand vindt u per gemeente wat uw bijdrage in de kosten zal zijn.

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep