aA aA

Coronavirus

De peuteropvang is sinds 11 mei weer volledig open. Peuters zijn welkom op de afgesproken dagen op de peuteropvang. Mits ze uiteraard geen klachten hebben. Kinderen van 0 tot 4 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te houden en ook niet tot volwassenen. 

Nabijheid en contact met kinderen is een essentieel onderdeel van ons werk. We laten de peuters voelen dat we hen zien en er voor ze zijn. Wel houden we zoveel als mogelijk afstand tot de volwassenen. Het aantal volwassenen op locaties is beperkt tot het hoognodige. Ouders brengen en halen zoveel mogelijk bij de deur. De situatie verschilt per locatie, ouders zijn door de locatie geïnformeerd over hun maatregelen.

Samen met onze medewerkers besteden wij op onze locaties extra aandacht aan hygiëne. We volgen hierin de adviezen vanuit het RIVM.

Wanneer blijft een kind thuis?

Voor kinderen geldt dat ze thuis blijven wanneer:

  • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
  • een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang mogen, behalve:

  • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
  • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
  • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft.

De belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang heeft samen met Jeugdartsen Nederland en het RIVM een beslisboom ontwikkeld. Deze beslisboom helpt beoordelen of een kind wel of niet naar de opvang mag komen. Voor de beslisboom klik hier.

Laatste wijzigingen

Er is weer een nieuwe versie van het protocol kinderopvang gepubliceerd (versie 23 juli 2020). De belangrijkste wijzigingen in dit protocol zijn:

  • Wees terughoudend in het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging bij inname van deze middelen;
  • Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. De quarantaineregels gelden niet voor kinderen tot en met 12 jaar die klachtenvrij zijn. Ouders mogen in deze periode dus ook niet de kinderen zelf halen en brengen. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
  • Als iemand in het huishouden van de medewerker verkoudheidsklachten en koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid thuis. In afwijking hierop geldt dat als de eigen kinderen van het personeelslid van 0 tot 4 jaar of in groep 1 en 2 van de basisschool neusverkoudheidsklachten hebben zij wel mag werken.
  • Medewerkers die terugkeren uit een land of gebied met een oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

 Klik voor het hele protocol hier

Vragen en antwoorden staan op de websites van de overheid en het RIVM

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Europa  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders 

https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kinderen-kinderopvang-school

Overige vragen?

Bij overige vragen neemt u contact op met het team Infectieziekten van de GGD in de buurt.

GGD Drenthe via 0592-306300 

GGD Groningen via 050-367 40 00

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep