aA aA

Coronavirus

De peuteropvang is sinds 11 mei weer volledig open. De kinderen zijn weer welkom op de afgesproken dagen. Mits ze uiteraard geen klachten hebben. Kinderen van 0 tot 4 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te houden en ook niet tot volwassenen.

Nabijheid en contact met kinderen is een essentieel onderdeel van ons werk. We laten de kinderen voelen dat we hen zien en er voor ze zijn. Wel houden we zoveel als mogelijk afstand tot de volwassenen. Het aantal volwassenen op locaties is beperkt tot het hoognodige. Ouders brengen en halen zoveel mogelijk bij de deur. De situatie verschilt per locatie, ouders zijn door de locatie geïnformeerd over hun maatregelen.

Samen met onze medewerkers besteden wij op onze locaties extra aandacht aan hygiëne. We volgen hierin de adviezen vanuit het RIVM.

Wanneer blijft een kind thuis?

Voor alle kinderen geldt dat ze thuis blijven wanneer:

  • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
  • een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Voor kinderen van 0 tot 4 jaar geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang mogen, behalve:

  • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
  • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
  • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft.

De belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang heeft samen met Jeugdartsen Nederland en het RIVM een beslisboom ontwikkeld. Deze beslisboom helpt beoordelen of een kind wel of niet naar de opvang mag komein.

Protocol kinderopvang

Bekijk hier het actuele protocol kinderopvang. 

Vragen en antwoorden staan op de websites van de overheid en het RIVM

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Europa  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders 

https://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kinderen-kinderopvang-school

Overige vragen?

Bij overige vragen neemt u contact op met het team Infectieziekten van de GGD in de buurt.

GGD Drenthe via 0592-306300 

GGD Groningen via 050-367 40 00

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep