aA aA

Wennen en de eerste dag

Wennen
Al voordat uw peuter voor het eerst naar de peuteropvang of voorschool gaat, is er gelegenheid om te komen wennen op de groep en kennis te maken met de pedagogisch medewerkers en andere kinderen.

In de maand vóór de plaatsingsdatum ontvangt u van ons een bevestigingsbrief of e-mail waarin staat wanneer uw kind wordt verwacht. U kunt samen met uw kind komen kennismaken in de groep. De pedagogisch medewerker legt dan ook uit hoe een ochtend of middag op de peuteropang of voorschool eruit ziet.

De eerste dag
De eerste keer dat uw peuter echt alleen naar de peuteropvang of voorschool komt, is soms spannend. Niet alleen voor uw peuter, misschien ook wel een beetje voor u. Vaak helpt het om het afscheid niet te moeilijk te maken: houd het kort en duidelijk. Wanneer u vertrekt nemen de pedagogisch medewerkers de tijd om uw peuter wat extra aandacht te geven.