aA aA

Voorschool Porkenhoes

  • persoonlijke aandacht
  • ervaren medewerkers
  • nauw contact met 3 scholen

Na de zomervakantie gaat Stichting Peuterwerk stoppen met haar werkzaamheden op deze voorschool. We zijn bezig met overnamekandidaten. We streven ernaar om met ingang van het nieuwe schooljaar de voorschool te laten starten door een andere organisatie. Wanneer meer duidelijk is over de overnamepartij laten wij u dat weten.

Dit betekent dat u uw kind nog steeds kunt aanmelden via deze website.

Voorschool Porkenhoes is gevestigd in de Multifuncitionele Accommodatie te Borger. Hierin bevinden zich tevens de 3 basisscholen, de openbare, Montessori en christelijke basisschool. Met deze scholen hebben wij regelmatig contact en altijd een overdracht bij de overgang van de kinderen van voorschool naar basisschool. Vanuit voorschool Porkenhoes is er dan ook doorstroom mogelijk voor alle drie de basisscholen.Tevens is er in het  gebouw de bibliotheek en kinderopvang/BSO gevestigd en worden er diverse buurtactiviteiten georganiseerd. 

Groepen
We hebben de beschikking over 1 lokaal, waar we gedurende de week 2 groepen hebben, onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers. De peuters komen in totaal 10 uur, verdeeld over 3 dagdelen. De groep is uitdagend ingericht voor de peuters. We hebben diverse speelhoeken, zodat elke peuter de mogelijkheid heeft om te kiezen waar hij/zij mee speelt. Een poppen/keukenhoek, autohoek, leeshoek en puzzelhoek. Daarnaast is er divers constructiemateriaal zoals duplo, noppers en houten blokken.

De buitenspeelplaats delen wij met de kinderopvang. Er is genoeg ruimte om te rennen, fietsen, spelen en we hebben materialen als fietsjes, auto’s, waarbij de peuters hun motoriek kunnen uitoefenen. Ook is er een grote zandbak, meerdere speelhuisjes en een speelheuvel. Het speelplein is voorzien van groen. Bij slecht weer kunnen we gebruik maken van het speellokaal van school.

Een dagdeel op de voorschool
Bij binnenkomst hebben de kinderen de mogelijkheid om eerst nog even te spelen. De pedagogisch medewerkers(pm’ers) verwelkomen de peuters. Ouders kunnen nog even een korte overdracht doen. Vervolgens starten we aan de groepstafel en kijken we of alle peuters aanwezig zijn. De peuters kunnen vertellen wat ze hebben beleefd. Daarna gaan we een knutselactiviteit doen, bijv. knippen, plakken, verven. daarna is er ruimte om vrij te spelen. Vervolgens gaan we aan de groepstafel gezamenlijk fruit eten. Daarna is het tijd om naar buiten te gaan of bij slecht weer naar het speellokaal.

VVE-programma
Op Voorschool Porkenhoes werken we aan de hand van het VVE-programma Puk en Ko. In het begin van elk schooljaar maken we een jaarplanning, zodat we een uitgebreid aanbod van thema's hebben voor de peuters. We werken een aantal weken achter elkaar aan hetzelfde thema, bijvoorbeeld jaargetijden, ‘dit ben ik’, knuffels, etc.  

Kind staat centraal
Bij ons op de locatie staat het kind centraal. Dit houdt in dat we naar de mogelijkheden kijken van het kind. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten. Dit betekent dan ook dat elk kind zichzelf mag zijn. Het leren door te spelen is belangrijk en dit gebruiken wij. Door te spelen, leren kinderen dat ze niet alleen zijn en rekening moeten houden met andere kinderen om hen heen en hierdoor gaan kinderen steeds beter samen te spelen. Door het uitgebreide materiaal hebben kinderen veel keuze om te kijken waar hun talenten liggen en wat ze kunnen. Spelenderwijs komen er ook voorbereidend rekenen en taal begrip voor. Dit zit in de kleine momenten van bijv. bouwen met duplo, het in elkaar leggen van een treinbaan (wat past wel, wat past niet) en puzzelen. Kinderen leren van elkaar!

Voorschool Porkenhoes is voor alle kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden en bij 4 jaar stromen ze door naar de basisschool. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

Laat ieder kind zichzelf kunnen zijn en zich zo kunnen ontplooien door samen met andere kinderen zich tot een eigen individu te ontwikkelen.

Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen talenten! Laten we samen dit talent ontdekken en ontplooien!

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Blauw

maandagochtend:
08.15 - 12.00 uur

woensdagochtend:
08.15 -12.00 uur

donderdagmiddag:
13.00 - 15.30 uur


Geel

dinsdagochtend:
08.15 - 12.00 uur

donderdagochtend:
08.15 - 12.00 uur

maandagmiddag:
13.00 - 15.30 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep