aA aA

Voorschool Meester Vegter

  • groot speelterrein
  • persoonlijke aandacht
  • kleinschalig

Voorschool Meester Vegter is gevestigd in de OBS Meester Vegterschool. Waar we de beschikking hebben over een eigen lokaal, met een mooie, frisse uitstraling. De groepsruimte grenst aan het grote buitenspeelterrein, waar we dan ook veel gebruik van maken.

De groep
Er is één groep voor maximaal 8 peuters. De groep wordt begeleid door één vaste pedagogisch medewerker en soms een stagiaire. 

Een dag op de voorschool
We starten de dag op de voorschool in de kring met de dagopening. We gaan namen lezen, voorlezen, zingen en gesprekjes voeren. Daarna mogen de peuters kiezen in welke hoek ze willen spelen, de bouwhoek, huishoek, etc. Als het mooi weer is, zijn we ook vaak buiten. Fruit eten en iets drinken doen we gezamenlijk aan tafel. Vervolgens hebben we een knutselactiviteit of doen we een activiteit die past bij het thema. We sluiten de dag altijd af in de kring. 

Ieder dagdeel mag er een peuter het hulpje van de juf zijn. Hij/zij mag dan de tasjes uitdelen, ouders binnen roepen en de juf helpen als ze dat leuk vinden.

Ieder dagdeel maken we een dagverslag, die krijgen alle ouders via de groepsapp.

Puk en Ko 
Op Voorschool Meester Vegter werken we met het programma Puk en Ko. 

Samenwerking
We hebben een fijne samenwerking met de school. Daar waar mogelijk sluiten wij als voorschool zoveel mogelijk aan bij de kleuters. Bijvoorbeeld samen spelen, elkaar voorlezen, vieringen, etc.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Blauw

maandagochtend:
08.15 - 12.15 uur

dinsdagochtend:
08.15 - 12.15 uur

woensdagochtend:
08.15 - 12.15 uur

donderdagochtend:
08.15 - 12.15 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep