aA aA

Voorschool Ons Compas

  • Uk & Puk
  • Taalontwikkeling

Voorschool Ons Compas zit in Emmer-Compascuum. 

Groep
We hebben twee voorschool groepen voor maximaal 16 peuters. Op de groepen staan twee pedagogisch medewerkers en soms krijgen we hulp van een stagiaire en/of vrijwilliger.

Dagindeling
Wanneer de kinderen gebracht worden mogen ze eerst nog even vrij spelen . Daarna starten we samen in de kring, waar we een activiteit doen en/of vertellen over de avonturen die er de afgelopen periode/dagen beleefd zijn. Na de kring gaan de peuters vrij spelen en wordt er een activiteit aangeboden. We maken de mooiste dingen! Deze krijgen een mooi plekje in ons lokaal. Vervolgens gaan we, als we al het speelgoed opgeruimd hebben, fruit eten en drinken. Dan is het tijd om naar buiten te gaan. Buiten valt veel te ontdekken. . Na al deze avonturen sluiten we af in de kring en is het alweer tijd om naar huis te gaan.

Uk en Puk
Wij werken met de VVE-methode van Uk en Puk. We maken gebruik van een dagritme en dagritmekaarten. Op die manier weten de peuters wat ze kunnen verwachten
. Ook werken we tijdens het schooljaar met diverse thema’s. De peuters worden op deze manier spelenderwijs goed voorbereid op de basisschool.

Wil je meer weten over voorschool Ons Compas? Neem dan contact op met onze collega's Gea of Greetje!

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Wikkel 5
7881 BA Emmercompascuum
06-36285995
e-mail
LRK: 630809410
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Groep Blauw

Maandag:
08.30 - 13.30 uur

Donderdag:
08.30 - 13.30 uur


Groep Groen

Dinsdag:
8.30 - 13.50 uur

Woensdag:
8.30 - 13.50 uur

Vrijdag:
8.30 - 13.50 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep