aA aA

De Zwaluw

  • aandacht individuele kind
  • VVE-programma Piramide
  • samenwerking binnen het kindcentrum

Voorschool De Zwaluw, is gevestigd in Kindcentrum de Zwerm waarin ook openbare basisschool de Futura, Christelijke basisschool Annewieke en kinderopvang KiWi een plekje hebben.   

De Groep

We maken gebruik van een mooie groepsruimte waar we twee groepen hebben van maximaal 16 kinderen. De kinderen worden begeleid door twee pedagogisch medewerkers, aangevuld met een vaste vrijwilligster of stagiaire. Ons lokaal is licht en ruim en buiten hebben wij ons eigen speelplein. Wanneer het weer het buitenspelen niet toelaat, dan kunnen we gebruik maken van het speellokaal.

Een dag op de peuteropvang

De deur gaat open, de eerste peuters komen binnen. Een nieuwe dag om te spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Ouders kunnen nog even blijven om met hun peuter te spelen of om informatie te delen met de pedagogisch medewerker.

Daarna gaan de peuters in de kring en zingen we ons welkomstliedje. De namen worden voorgelezen, is iedereen er vandaag? De juf bespreekt de dagritme kaarten en de peuters krijgen uitleg over een knutselopdracht die ze kunnen doen. 

Na de kring gaan de peuters vrij spelen. Dat kan in de speelhoeken en met het speelgoed dat op de tafels wordt aangeboden. Aan de knutseltafel kunnen de peuters werkjes maken, puzzelen of kleien.

Na het spelen ruimen we samen alles op en wast iedereen zijn handen. Dan is het tijd om samen iets te drinken en fruit te eten. Als iedereen klaar is ruimen de kinderen zelf hun spullen weer op.

Bij mooi weer gaan we dan naar buiten. Buiten kunnen de kinderen op een loopfiets, tractor of driewieler fietsen. Of met allerlei materialen in de zandbak spelen. Bij slecht weer kunnen we terecht in het speellokaal om bijvoorbeeld te springen, rennen, kruipen, gooien etc.

We sluiten de ochtend samen af in de kring. We zingen een liedje, lezen een boekje of we doen nog een spelletje. De jassen gaan aan en de tasjes om, tot de volgende keer!

Onze werkwijze

In de omgang met kinderen vinden wij het op De Zwaluw belangrijk om de kinderen te benaderen op een manier die bij hun past. Wij respecteren de eigenheid van ieder kind. Ook vinden wij het belangrijk dat de peuter zich veilig en vertrouwd voelt op de peuteropvang. Dit zien wij als basis voor hun ontwikkeling.

Doorgaande leerlijn

De contacten met de basisscholen zijn erg belangrijk voor de doorgaande leerlijn van de peuters. De ontwikkeling die peuters op de opvang maken wordt geregistreerd en overgedragen aan de basisschool, zo kan het kind in een vloeiende lijn verder met zijn ontwikkeling.

U bent altijd welkom om een kijkje te nemen op onze locatie.

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Groep 1 ma-do

maandagochtend:
08.00 - 12.00 uur

donderdagochtend:
08.00 - 12.00 uur


Groep 2 di-vr

dinsdagochtend:
08.00 - 12.00 uur

vrijdagochtend:
08.00 - 12.00 uur


Groep 3 woensdagochtend en 2 middagen

woensdagochtend :
08.00 -12.00 uur

dinsdagmiddag:
12.30 - 14.30 uur

vrijdagmiddag:
12.30 - 14.30 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep