aA aA

Peuteropvang Pippeloentje

  • Piramide
  • samenwerking met school
  • spelenderwijs

Na de zomervakantie gaat Stichting Peuterwerk stoppen met haar werkzaamheden op deze peuteropvanglocatie. We zijn bezig met overnamekandidaten. We streven ernaar om met ingang van het nieuwe schooljaar de peuteropvanglocatie te laten starten door een andere organisatie. Wanneer meer duidelijk is over de overnamepartij laten wij u dat weten.

Dit betekent dat u uw kind nog steeds kunt aanmelden via deze website.

Pippeloentje is de peuteropvang locatie voor Steenwijk en omgeving. Wij zijn gevestigd in basisschool de Emmaschool in woonwijk de Gagels.

Op de peuteropvang is al het speelgoed en de materialen afgestemd op deze leeftijdsperiode en de leidsters hebben door hun opleiding kennis van de ontwikkeling van het jonge kind. Peuters worden gestimuleerd tot spel en doen hiermee nieuwe vaardigheden op wat hen meer zelfvertrouwen geeft. Doordat de peuters elkaar ontmoeten in de speelzaal leren zij ook vaardigheden hoe je met elkaar om moet gaan en leren zij om te gaan met regels en grenzen. Ze leren problemen oplossen en doen nieuwe ideeën op. Kortom een speelzaal is een stimulerende omgeving voor peuters.

De groep
Bij peuteropvang Pippeloentje draait één groep van maximaal 16 peuters van 2 tot 4 jaar. Er is één gediplomeerde pedagogisch medewerker en daarnaast is er een ochtend een vrijwilligster die meedraait. 

Thema's
Op de groep werken we met thema's. Ouders krijgen hierover een themabrief mee en in het lokaal is een themahoek en/of tafel ingericht.

Dagindeling
Het is voor peuters belangrijk een herkenbaar dagritme te hanteren. Ze hebben nog geen tijdsbesef, waardoor de dagindeling het enige houvast voor hen is om te weten wat er nog gaat komen en wanneer hij/zij weer wordt opgehaald. Ook voor de leidsters biedt een vast dagritme duidelijke handvatten om haar activiteiten in te passen in het geheel. Natuurlijk zijn er omstandigheden waardoor kan worden besloten om van het vaste programma af te wijken. Aanleiding hiervoor kan zijn het weer, verjaardag of andere feestelijke gebeurtenis.

Voor nieuwe peuters is de herkenning van het dagritme een belangrijk aspect in de gewenning. 
In grote lijnen ziet het dagritme er zo uit:
8:15 – 8:30 uur   
Kinderen worden gebracht/ vrij spelen
Welkom
Vrijspelen, evt, knutselen, daarna opruimen                                      
Drinken en eten
Buiten spelen of andere activiteit.
12:00 uur                    
Kinderen worden opgehaald.  

Spelen en ontdekken
Peuters doen niets liever dan alles onderzoeken. De omgeving, alles wat ze zien en horen, maar vooral ook elkaar. Als kinderen 2 jaar zijn, hebben ze de leeftijd waarop ze andere peuters razend interessant vinden. Pippeloentje is de perfecte plek om met andere kinderen in contact te komen.

Spelenderwijs leren kinderen in de peuteropvang de beginselen van samenzijn in een groep. Zo ontstaan er vriendschappen. Dat gebeurt in de veilige en vertrouwde omgeving die de pedagogisch medewerksters scheppen, waarin we kinderen aanmoedigen om op avontuur te gaan en van alles uit te vinden. En om ook de grenzen van hun mogelijkheden tegen te komen, want zo leren ze het meest.

Ontwikkeling
Pippeloentje ziet kinderen als ontdekkingsreizigers. Jonge kinderen ontwikkelen zich en leren door spelenderwijs te doen, te ervaren en te beleven. Onze medewerkers laten de kinderen zo veel mogelijk zelf van alles ondervinden. Zo doen ze allerlei vaardigheden op die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van hun persoonlijkheid. Deze vorming is belangrijk om kinderen sterk te maken voor de 21e-eeuwse samenleving.

Kinderen verwerven ten eerste vaardigheden en kennis en ontwikkelen hun talenten. Daarnaast is er socialisatie, de voorbereiding op een leven als lid van een gemeenschap. Ten derde is er de vorming van de persoon: moreel bewustzijn en kritisch denken.

Samenwerking
Pippeloentje zit samen met de OBS Emmaschool in één gebouw en werken nauw samen. Ook daar worden kinderen voorbereid op de 21e-eeuwse samenleving. Daar gaan ze er van uit dat ieder kind een talent heeft. Hun slogan is dan ook: Ieder talent bekroond ! En hier sluiten wij ons bij aan. 

Leuk én leerzaam
Is uw kind bijna 2 jaar? Dan merkt u dat uw peuter de wereld wil ontdekken. Op onze peuteropvang kan dat. Zo went uw kind aan een nieuwe omgeving en leert het omgaan met andere peuters. Uw peuter wordt zelfstandiger en krijgt meer zelfvertrouwen. Zo bereiden wij uw peuter spelenderwijs voor op de basisschool, waardoor de overgang makkelijker wordt.

Overgang naar de basisschool
Bij Pippeloentje gaat die overgang heel gemakkelijk, want wij zijn gehuisvestigd in de Emmaschool. Een kleine gemoedelijke school, waar alle kinderen veel aandacht krijgen. Deze aandacht verdient ieder kind. De leidsters van de opvang en de leerkrachten van de school werken nauw samen, waardoor de doorgaande ontwikkeling van uw kind nauwlettend wordt gevolgd van circa 2 tot 12 jaar.

 

 

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Willem van Engenstraat 75
8331 CC Steenwijk
06 303 083 40
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Pippeloentje

Maandagochtend:
08.15 - 12.00 uur

Dinsdagmiddag:
13.00 - 15.30 uur

Vrijdagochtend:
08.15 - 12.00 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep