aA aA

Voorschool Braskörf

  • voorschool
  • samenwerking
  • Startblokken

Voorschool De Braskörf is gevestigd in basisschool De Braskörf in Veendam. Hier hebben wij de beschikking over een mooie groepsruimte en bieden wij gedurende de week voor iedere peuter 10 uur per week, voorschool aan. De tijden van de voorschool sluiten aan op de tijden van de basisschool.

De groep
Onze voorschool heeft twee vaste groepen van maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Op de groep zijn twee vaste pedagogisch medewerkers aanwezig. 

Huiselijke sfeer
Onze ruimte heeft een huiselijke sfeer met een huishoek, bouwhoek, leeshoek, puzzeltafel en een knutseltafel. De kinderen hebben vrij de keuze om deze hoeken spelend te ontdekken.

Dagritmekaarten
Door middel van dagritmekaarten laten we de kinderen weten wat we het dagdeel gaan doen.

Thema’s
Gedurende het schooljaar werken wij met wisselende thema’s gericht op de belevingswereld van de peuters. De thema’s sluiten aan bij de basisschool.

Uitgangspunten
Elk kind is uniek en krijgt bij ons de kans om zich op zijn/haar eigen manier en tempo te ontwikkelen. Wij werken volgens het VVE-programma Startblokken. Hierbij sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. Via ons kindvolgsysteem volgen wij de ontwikkeling van het kind. Alle observaties worden met ouders besproken.

Samenwerking basisschool
We hebben een hele goede samenwerking met de basisschool. Twee ochtenden per week sluiten we met de oudste peuters van de groep en van het kinderdagverblijf aan bij de kleuters op de basisschool. Deze ochtenden kunnen de peuters alvast kennismaken met de kinderen en de juf op de basisschool.

Door de samenwerking met de bassischool proberen we de overgang voor de kinderen zo makkelijk mogelijk te maken.

Impressie van onze locatie:

Openingstijden

Pinguïns

dinsdag:
08.30 - 14.00 uur

vrijdag:
08.30 - 14.00 uur


Stokstaartjes

maandag:
08.30 - 14.00 uur

donderdag:
08.30 - 14.00 uur


Extra VVE

woensdag:
08.30 - 13.30


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep