aA aA

Voorschool De Kern

De groep bestaat uit maximaal 14 kinderen. De kinderen mogen vanaf 2 1/2 jaar starten op onze locatie. Met 4 jaar stromen ze door naar de christelijke basisschool de Kern.

De kinderen komen 3 dagdelen naar de voorschool. Op de groep werken twee vaste pedagogisch medewerkers, Anneke Nauta en Marjolein Wever-Molenaar.

Dagindeling:
Een dagdeel heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom de vaste onderdelen: spelen, fruit eten, brood eten en activiteiten. De activiteiten kunnen tekenen, schilderen, plakken, kringspel, zingen, voorlezen, buitenspelen enz. zijn.

Voorafgaand aan de ontvangst zorgen de pedagogisch medewerkers dat de groepsruimte klaar is. Het speelmateriaal wordt uitnodigend klaargezet.

’s Morgens om 08.15 en ’s middags 13.00 uur worden de kinderen gebracht. Bij de ontvangst is er aandacht voor ieder kind persoonlijk. Er wordt met ouder(s)/verzorger(s) uitgewisseld of er bijzonderheden zijn.

De indeling van het dagdeel kan per pedagogisch medewerker verschillen, maar bestaat wel uit vaste onderdelen. Elk dagdeel is er ruimte voor vrij spel. De kinderen kunnen naar wens spelen met het aanwezige spelmateriaal. Wij - de vaste pedagogisch medewerkers en de stagiaire - begeleiden, stimuleren, activeren en/of spelen mee.

Tijdens het dagdeel wordt een activiteit aangeboden op het gebied van handvaardigheid, muziek, beweging, kringspelletjes of (voor)lezen. Bij deze activiteit staat het plezier aan het (mee)doen voorop, evenals het kennismaken of kunnen experimenteren met bepaalde materialen of werkwijzen. Het uiteindelijke resultaat vinden we minder belangrijk. Het “werkje” moet iets van het kind zelf blijven.

Het opruimen wordt samen met de kinderen gedaan, om zo de zelfstandigheid te bevorderen.

De kring
Ieder dagdeel gaan we twee keer met elkaar in de kring. In de kring nuttigen de kinderen het van huis meegebrachte drinken en fruit of ze krijgen een broodje i.p.v. fruit. In de kring wordt er n.a.v. het onderwerp/thema een verhaaltje voorgelezen, gesprekjes gehouden, spelletjes gedaan en liedjes gezongen.

In het lokaal hangen dagritme-kaarten, waarop de activiteiten van de dag worden aangeven.

Wij verplichten kinderen niet om aan de activiteiten mee te doen, wel proberen we hen hiertoe te stimuleren.

Hoe werken wij?
Op onze voorschool wordt gewerkt met het VVE programma Startblokken.
Het programma werkt met thema’s, die passen bij belevingswereld van het kind. Elk thema duurt een aantal weken. Het lokaal wordt daarop ingericht en de activiteiten aangepast. Bij de activiteiten is er veel aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Startblokken
Startblokken is een ontwikkelingsgerichte methode. Om de onderwijskansen van kinderen te vergroten dienen in eerste instantie de opvoedings- en onderwijssituaties van kinderen verbeterd te worden. Er moet gezorgd worden voor een rijke en uitnodigende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden tot handelen en initiatieven nemen. Betekenisvolle activiteiten nemen daarbij een belangrijke plaats in. De pedagogisch medewerker loopt vooruit op de ontwikkeling van het kind en brengt het op deze manier steeds een stap verder in de ontwikkeling. Dit wordt ook wel ‘de zone van de naaste ontwikkeling’ genoemd.

Voor een optimale ontwikkeling van het kind is het van groot belang dat kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. Alleen dan kan een kind emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben. Deze drie basiskenmerken zijn onmisbaar voor een goede ontwikkeling van het kind. Om zijn ontwikkeling te stimuleren spelen en werken we een periode van ongeveer 6 weken over een bepaald thema, die dicht bij de beleving van de peuter past. Dus een thema, die zoveel mogelijk aansluit bij wat de peuter meemaakt in het dagelijkse leven.

Kinderen leren door ervaringen, daarom richten wij samen een speelhoek in, die past bij het thema. Ook maken we hiervoor spullen met de peuters, die we weer kunnen gebruiken in ons spel. Dan gaan we samen met de peuters spelen. Tijdens dit spelen, observeren wij hoever de peuters zijn in hun ontwikkeling. Daarna en tijdens dit observeren bieden wij ze nieuwe informatie en spelmogelijkheden aan. Wij leiden dit spel en doordat de peuters zelf een nieuwe rol spelen, leren ze iets Alle activiteiten op de speelzaal sluiten aan bij het thema van dat moment. Knutselwerkjes worden alleen gedaan als de peuter er iets van leert.

Een voorbeeldje; wij werken over de boerderij en vragen de peuter een koe te maken. Hij krijgt daarvoor verschillende materialen aan gerijkt, waar je mee kunt knutselen. Als de peuter net heeft gezien, dat de buik van de koe roze is, wordt zijn koe misschien wel roze i.p.v. zwart wit. Maar voor de peuter is dit de verwerking van het leerproces dat de koe een roze buik heeft…dus geen prachtige koe, zoals ze in de wei staan, maar een koe, zoals de peuter hem op dat moment ziet.

Met andere woorden een prachtig knutselwerkje van uw peuter is betekenisvol.

Om de doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool te realiseren is er regelmatig overleg met de leerkrachten van de basisschool.

 

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Dr. B. Brongersstraat 18
9645 AL Veendam
06-51045668
e-mail
LRK: 152220434
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

De krokussen

Maandag:
08.30 - 14.00 uur

Woensdag:
08.30 - 14.00 uur


De sneeuwklokjes

Dinsdag:
08.30 - 14.30 uur

Vrijdag:
08.30 - 14.00 uur


Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep