aA aA

Voorschool Noorderbreedte

  • Voorschool
  • Startblokken
  • Samenwerking

 

Voorschool Noorderbreedte 
Voorschool Noorderbreedte is gevestigd in OBS De Noorderbreedte en heeft twee groepen. De groepen bestaan uit maximaal 13 kinderen. De kinderen mogen vanaf 2½ jaar starten. De voorschool heeft haar groep naast het lokaal van de kleuters, groep1. Er is dan ook sprake van een “doorgaande lijn” De peuters nemen regelmatig een kijkje, zo zijn ze als ze 4 jaar worden al bekend binnen de basisschool. De groepen worden begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers en een vrijwilligster en/of stagiaire. 

 

Dagindeling
Een dagdeel heeft een vaste structuur en is ingedeeld rondom de vaste onderdelen: spelen, fruit eten, brood eten en activiteiten. De activiteiten kunnen tekenen, schilderen, plakken, kringspel, zingen, voorlezen, buitenspelen enz. zijn.

Divers speelmateriaal wordt vooraf uitnodigend klaargezet. Als de kinderen worden gebracht is er persoonlijke aandacht voor ieder kind. Er wordt met ouder(s)/verzorger(s) uitgewisseld of er bijzonderheden zijn.

De indeling van het dagdeel kan per groep verschillen, maar bestaat wel uit vaste onderdelen. Elk dagdeel is er ruimte voor vrij spel. De kinderen kunnen naar wens spelen met het aanwezige spelmateriaal. Wij - de vaste pedagogisch medewerkers en de stagiaire - begeleiden, stimuleren, activeren en/of spelen mee.

Tijdens het dagdeel wordt een activiteit aangeboden op het gebied van handvaardigheid, muziek, beweging, kringspelletjes of (voor)lezen. Bij deze activiteit staat het plezier aan het (mee)doen voorop, evenals het kennismaken of kunnen experimenteren met bepaalde materialen of werkwijzen. Het uiteindelijke resultaat vinden we minder belangrijk. Het “werkje” moet iets van het kind zelf blijven.

Ieder dagdeel is er aandacht voor de toiletgang. Kinderen die naar het toilet moeten worden hierbij geholpen en gestimuleerd in hun zelfredzaamheid. Luiers worden, indien nodig, verschoond.

Het opruimen wordt samen met de kinderen gedaan, om zo de zelfstandigheid te bevorderen.

Ieder dagdeel gaan we twee keer met elkaar in de kring. In de kring nuttigen de kinderen het van huis meegebrachte drinken en fruit of ze krijgen een broodje i.p.v. fruit. In de kring wordt er n.a.v. het onderwerp/thema een verhaaltje voorgelezen, gesprekjes gehouden, spelletjes gedaan en liedjes gezongen.

In het lokaal hangen dagritmekaarten, waarop de activiteiten van de dag worden aangeven.

Wij verplichten kinderen niet om aan de activiteiten mee te doen, wel proberen we hen hiertoe te stimuleren. 

Hoe werken wij?
Op onze voorschool wordt gewerkt met het VVE-programma Startblokken. Het programma werkt met thema’s, die passen bij belevingswereld van het kind. Elk thema duurt een aantal weken. Het lokaal wordt daarop ingericht en de activiteiten aangepast. Bij de activiteiten is er veel aandacht voor de totale ontwikkeling van kinderen.

Voor een optimale ontwikkeling van het kind is het van groot belang dat kinderen zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelen. Alleen dan kan een kind emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben. Deze drie basiskenmerken zijn onmisbaar voor een goede ontwikkeling van het kind. Om zijn ontwikkeling te stimuleren spelen en werken we een periode van ongeveer 6 weken over een bepaald thema, die dicht bij de beleving van de peuter past. Dus een thema, die zoveel mogelijk aansluit bij wat de peuter meemaakt in het dagelijkse leven.

Kinderen leren door ervaringen, daarom richten wij samen een speelhoek in, die past bij het thema. Ook maken we hiervoor spullen met de peuters, die we weer kunnen gebruiken in ons spel. Dan gaan we samen met de peuters spelen. Tijdens dit spelen, observeren wij hoever de peuters zijn in hun ontwikkeling. Daarna en tijdens dit observeren bieden wij ze nieuwe informatie en spelmogelijkheden aan. Wij leiden dit spel en doordat de peuters zelf een nieuwe rol spelen, leren ze iets Alle activiteiten op de speelzaal sluiten aan bij het thema van dat moment. Knutselwerkjes worden alleen gedaan als de peuter er iets van leert.

Doorgaande leerlijn
Om de doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool te realiseren is er regelmatig overleg met de leerkrachten van de basisschool. Er wordt gewerkt met LOGO 3000, een taalprogramma, in samenwerking met de basisschool De Noorderbreedte en kinderopvang Prokino.

U bent van harte om een kijkje te komen nemen en te zien hoe wij de voorschool vormgeven. 

Impressie van onze locatie:

Onze locatie


Meezenbroekstraat 90
9645 PK Veendam
06-51324286
e-mail
LRK: 185282659
GGD Inspectierapport
Inschrijven

Openingstijden

Groen

maandagochtend:
08.15 - 12.00 uur

dinsdagochtend:
08.15 - 12.00 uur

donderdagmiddag:
13.00 - 15.30 uur


Blauw

maandagmiddag:
13.00 - 15.30 uur

donderdagochtend:
08.15 - 12.00 uur

vrijdagochtend:
08.15 - 12.00 uur