aA aA

Medewerkers

Al onze medewerkers zijn professionals met een kindgerichte MBO of HBO opleiding en 3F taalniveau. Daarnaast wordt er uitgebreid intern bijgeschoold, bijvoorbeeld in pedagogische programma’s, bedrijfshulpverlening (BHV) en kindgerichte EHBO. Doordat Stichting Peuterwerk deel uitmaakt van de Tintengroep profiteren de pedagogisch medewerkers bovendien van het organisatiebrede opleidingsbeleid op het gebied van Jeugd.

Alle medewerkers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Per groep is altijd een beroepskracht aanwezig, ondersteund door een vrijwilliger of een stagiaire. Bij VVE-groepen zijn altijd twee professionele pedagogisch medewerkers aanwezig.

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep