aA aA

Medezeggenschap

Wij zijn er voor jouw peuter én het gezin. Ouderbetrokkenheid vinden we dan ook ontzettend belangrijk.

Dagelijkse overdracht

Bij het brengen en halen van jouw kind praten we graag even bij. We horen graag hoe het thuis gaat. Zijn er bijzonderheden waar we rekening mee mogen houden? Vertel het ons dan.

Ondersteuning bij de opvoeding

Heb je vragen over de opvoeding van je kind of behoefte aan een wat langer gesprek? Dat kan natuurlijk altijd. In dat geval maken we een afspraak. Hierbij mogen ook andere mensen aanschuiven die een belangrijk aandeel hebben in de opvoeding van je kind.

Oudercommissie

Bij Peuterwerk zijn er lokale oudercommissies (oc) op de locaties. Zij hebben bijvoorbeeld adviesrecht over ons pedagogisch beleid, de activiteiten of openingstijden.

Wil je daar meer informatie over, of lijkt het je leuk om eens mee te denken en te praten? Je bent van harte welkom! De pedagogisch medewerkers brengen je graag in contact met de oc-leden.

Daarnaast is er overkoepelend nog een centrale oudercommissie.

Stichting Peuterwerk is onderdeel van Tintengroep